Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

40177Re: [Friesland-genealogy] Grietje Harmens en Grietje Harmens Slump.

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Sep 2, 2007
  • 0 Attachment
   Tjeerd,

   De in 1856 overleden Grietje zou de volgende kunnen zijn:
   Lemsterland, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
   Dopeling: Grietje, geboren op 4 december 1784 in Lemmer, gedoopt op 12
   december 1784 in Lemmer
   Dochter van Harmen Freerks en Trijntje Anjema

   Dan zou de onderstaande doop die van Grietjes dochter kunnen zijn:
   Lemsterland, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
   Dopeling: Trijntje, geboren op 30 september 1807 in Lemmer, gedoopt op 4
   oktober 1807 in Lemmer, Follega, Eesterga
   Dochter van Hette Ynnes en Grietje Harmens Pottebakker
   en de volgende ook:
   Lemsterland, dopen, geboortejaar 1810, doopjaar 1810
   Dopeling: Hendrikje, geboren op 10 april 1810 in Lemmer, gedoopt op 15 april
   1810 in Lemmer, Follega, Eesterga
   Dochter van Hette Ynnes en Grietje Harmens

   En was deze Grietje Harmens dus getrouwd met Hette Ynnes:
   Lemsterland, huwelijken 1806

   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 november 1806 in Lemmer

   Man: Hette Innes afkomstig van Lemmer

   Vrouw: Grietje Harmens afkomstig van Lemmer


   Hette was een zoon van :
   Bontekoe, Grietje Poppes, Lemmer
   k. Hette 29, Poppe 25, Sipke 22, Cornelis 20, Mayke 17kk. Trijntje 4,
   Hendrikje 1 (v. Hette), Inne 3, Wimke 1 (v. Poppe)
   N.B. Zie ook fol. 18v
   Mairie Lemmer, fol. 3v

   Hette overleed in 1836 in Haskerland.

   M.b.t. Grietje Slump heb ik geen huwelijk kunnen vinden. Het feit dat zij in
   de Namenregistratie 1811 voorkomt bij de registratiegegevens van haar vader
   zou er op kunnen wijzen dat ze toen in ieder geval (nog) niet getrouwd was.
   Maar ook daarna heb ik geen huwelijk kunnen vinden. Het kan natuurlijk ook
   zijn dat de aangevers van haar overlijden er maar een slag naar sloegen en
   niet echt op de hoogte waren van Grietjes burgerlijke staat.

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.

   ----- Original Message -----
   From: Tjeerd Oenema
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, September 02, 2007 7:42 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Grietje Harmens en Grietje Harmens Slump.

   Beste medegenealogen,

   Wie zou voor mij - bij gelegenheid als hij of zij in Tresoar komt - 2
   overlijdensaktes in willen kijken?
   Het betreft:
   Overlijdensakte Lemsterland, 1855
   Aangiftedatum 7 april 1855, blad nr. 9
   Grietje Harmens Slump, overleden 6 april 1855
   Oud 77 jaar, weduwe
   en
   Overlijdensakte Lemsterland, 1856
   Aangiftedatum 30 september 1856, blad nr. 17
   Grietje Harmens, overleden 29 september 1856
   Oud 72 jaar, weduwe
   Dochter van Harmen Freerks en niet genoemde moeder
   In elk geval hoop ik, dat vermeld staat met wie zij gehuwd was, terwijl de
   andere gegevens ook welkom zijn.Alvast heel erg bedankt,
   met vriendelijke groeten,Tjeerd Oenema,Hengelo.
  • Show all 5 messages in this topic