Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

39981SV: [Friesland-genealogy] Kwekeling op herhalingsoefening

Expand Messages
 • Sipke Paulides
  Aug 18, 2007
   Hallo,

   Je zou 'ns bij Tresoar kunnen zoeken, die hebben diverse archieven van
   opgeheven scholen.
   Mijn ene overgrootvader deed rond 1905 z'n onderwijzersopleiding in
   Heerenveen, aan een Normaalschool, de school (Reinboge) die aan de
   tegenwoordige Thialfweg staat (bij het ziekenhuis). Vanuit Wolvega liep
   hij elke zaterdag heen en weer terug !

   Een van mijn andere overgrootvaders deed rond diezelfde tijd een
   onderwijzersopleiding aan een Normaalschool in Buitenpost.

   Ik ben niet genoeg in de materie thuis verder, maar ik geloof dat je met
   die opleiding bij de Normaalschool "gewoon" onderwijzer werd, maar niet
   je verkreeg dan niet de "hoofdakte". Daarvoor moest je dan inderdaad
   naar een Rijkskweekschool. Rond 1900 was dat voor Noord-nederland
   waarschijnlijk alleen Groningen (totaal toen slechts 5 van die scholen
   in Nederland).

   Helpt dit je verder ?
   Voor Beetstetzwaag weet ik niet waar je het beste kan zoeken; Drachten
   lijkt me niet zo logisch voor die tijd; met de tram naar Heerenveen,
   ging geloof ik nog niet in 1871.

   Groeten,
   Sipke Paulides
   Årdalstangen Noorwegen


   -----Opprinnelig melding-----
   Fra: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] På vegne av johnplaysjazz
   Sendt: 6. august 2007 20:27
   Til: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Emne: [Friesland-genealogy] Kwekeling op herhalingsoefening

   hallo medespeurders,
   ik heb deze zelfde vraag al een week eerder gesteld, maar tot nu toe
   geen reacties. Misschien heetf iemand van jullie hier wat informatie
   over, of kan mij verwijzen naar at goede (internet)bronnen.


   mijn overgrootvader, Wytze petrus de Vries,
   staat in het bevolkingsregister van Beetsterzwaag als "kwekeling" (hij
   is in 1871 uitgeschreven naar Hantum, en komt in 1873 terecht in Nes,
   Westdongeradeel als hulponderwijzer).
   Voor zover ik in Pieter Nieuwland's boekje, "Friezen gezocht", kon
   zien waren er avondopleidingen tot onderwijzer in Leeuwarden, Franeker
   en Sneek. (vanaf 1859). Heeft iemand wat suggesties hoe WP zijn
   onderwijzersopleiding heeft ontvangen, en waar?
   Bij voorbaat dank voor het meedenken,
   John de Vries
   Ottawa

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
   8 juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  • Show all 6 messages in this topic