Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

39817Kwekeling op herhalingsoefening

Expand Messages
 • johnplaysjazz
  Aug 6, 2007
  • 0 Attachment
   hallo medespeurders,
   ik heb deze zelfde vraag al een week eerder gesteld, maar tot nu toe
   geen reacties. Misschien heetf iemand van jullie hier wat informatie
   over, of kan mij verwijzen naar at goede (internet)bronnen.


   mijn overgrootvader, Wytze petrus de Vries,
   staat in het bevolkingsregister van Beetsterzwaag als "kwekeling" (hij
   is in 1871 uitgeschreven naar Hantum, en komt in 1873 terecht in Nes,
   Westdongeradeel als hulponderwijzer).
   Voor zover ik in Pieter Nieuwland's boekje, "Friezen gezocht", kon
   zien waren er avondopleidingen tot onderwijzer in Leeuwarden, Franeker
   en Sneek. (vanaf 1859). Heeft iemand wat suggesties hoe WP zijn
   onderwijzersopleiding heeft ontvangen, en waar?
   Bij voorbaat dank voor het meedenken,
   John de Vries
   Ottawa
  • Show all 6 messages in this topic