Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

39749kwekeling 1871

Expand Messages
 • johnplaysjazz
  Aug 1, 2007
  • 0 Attachment
   hallo medesneupers,
   mijn overgrootvader, Wytze petrus de Vries,
   staat in het bevolkingsregister van Beetsterzwaag als "kwekeling" (hij
   is in 1871 uitgeschreven naar Hantum, en komt in 1873 terecht in Nes,
   Westdongeradeel als hulponderwijzer).
   Voor zover ik in Pieter Nieuwland's boekje, "Friezen gezocht", kon
   zien waren er avondopleidingen tot onderwijzer in Leeuwarden, Franeker
   en Sneek. (vanaf 1859). Heeft iemand wat suggesties hoe WP zijn
   onderwijzersopleiding heeft ontvangen, en waar?
   Bij voorbaat dank voor het meedenken,
   John de Vries
   Ottawa