Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

39632Re: AW: [Friesland-genealogy] Eelke Harmens Tetje Edses, Aaltje Eelkes de Vries - Burgumerdam en Surhuisterveen

Expand Messages
 • Hinke
  Jul 26, 2007
   Ik heb niet alles hier van gevolgd dus weet niet waar precies el etc.
   stond, maar het kan zijn dat el staat voor echtelieden. Dus dat het
   echtpaar als echtelieden nog voorkomt in 1763 en 1780.

   groet, Hinke Woudt-Westra.

   fokko kloostra schreef:

   > el bergum 1763 en 1780 zijn acten en kun je opvragen bij tresoir.
   > vermeld er bij dat het gegevns zij van niewland
   >
   > ----- Ursprüngliche Mail ----
   > Von: Jos <j.buisman@... <mailto:j.buisman%40hccnet.nl>>
   > An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Gesendet: Mittwoch, den 25. Juli 2007, 23:06:50 Uhr
   > Betreff: RE: [Friesland-genealogy] Eelke Harmens Tetje Edses, Aaltje
   > Eelkes de Vries - Burgumerdam en Surhuisterveen
   >
   > Fokko en Anthony, bedankt voor jullie reactie.
   >
   > Ik had er misschien bij moeten zetten dat ik wist wie de ouders van Eelke
   > Harmens en Tetje Edses waren en ook wie de ouders daarvan waren.
   >
   > Maar om het verhaal niet te groot te maken had ik dit er niet bij gezet.
   >
   > Het gaat mij om de huwelijksgegevens van Eelke en Tettje en de doop van
   > dochter Aaltje, maar ik begrijp van Anthony dat het wel meer gebeurd
   > is dat
   > iemand met de naam Akke later 'n Aaltje werd.
   >
   > Ik hou het er maar op dat zij ook wel verkeerd ingeschreven zal zijn, want
   > bij Aaltje's voorouders en de kinderen daarvan kom ik ook geen Akke
   > tegen en
   > wel enkele keren 'n Aaltje
   >
   > De gegevens van Sieds Sikkes en Sintje Geerts had ik nog niet en mijn
   > grote
   > dank daarvoor.
   >
   > >> huwde eelke harmens (el bergum 1763, 1780);
   >
   > Is je ook bekend waarvoor "el" en die jaartallen 1763 en 1780 voor staan?
   >
   > 1763 huwelijk in Burgum? Of wordt hier de eerste doop bedoeld?
   >
   > 1780 is natuurlijk die verklaring van Tettje, maar wat zou de reden
   > van die
   > verklaring zijn geweest?
   >
   > Het feit dat Tetje verkeerd ingeschreven is geweest was mij bekend en de
   > echte Janke Edses is waarschijnlijk 'n oudere halfzus van Tetje,
   > dochter van
   > Aedse Tammes en Aaltje Foppes en geboren in 1735.
   >
   > Deze Janke is later bij belijdenis gedoopt.
   >
   > Je ziet het, dit en die vreemde vermelding blijven toch 'n vaag geval voor
   > me.
   >
   > Kortom, in Rottevalle komt het (wat dit betreft) voor mij 'n beetje rottig
   > te vallen:-)
   >
   > Groetjes Jos
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy @yahoogroups. com
   > [mailto:Friesland-genealogy @yahoogroups. com] Namens fokko kloostra
   > Verzonden: dinsdag 24 juli 2007 20:42
   > Aan: Friesland-genealogy @yahoogroups. com
   > Onderwerp: AW: [Friesland-genealog y] Eelke Harmens Tetje Edses, Aaltje
   > Eelkes de Vries - Burgumerdam en Surhuisterveen
   >
   > gegevens nieuwland
   >
   > tedje edses (ook aetses); geb rottevalle 1739, gedoopt te rottevalle 26
   > maart 1747 (7 jaar, dochter van Edse tammes en ymkje siedses) huwde eelke
   > harmens (el bergum 1763, 1780); staat in doopboek als janke, doch heet
   > volgens eigen verklaring 1780 tetje.
   >
   > edse tammes; zoon van tamme edses; huwde ymkje siedses; voor de tweede
   > maal
   > met antje roelofs te rottevalle op 15-2-1761. Edse woonde in rottevalle;
   > kinderen, gedoopt te rottevalle, door moeder gepresenteerd, vader
   > ongedoopt;
   > janke, is tetje 7 jaar; sintje 4 jaar; tamme 1 jaar allen gedoopt
   > 26-3-1747;
   > sintje 17-3-1748; tamme 21-12-1749; sintje 19-12-1751; sieds 24-12-1752;
   > sieds 3-11-1754
   >
   > eemkje siedses dochter van sieds sikkes en en sintje geerts; el rottevalle
   > 1739, 1747.
   >
   > antje roelofs huwde te rottevalle 15-2-1761 edze (edzo)tammes ;beiden van
   > rottevalle
   > groetjes fokko sumar
   >
   > ----- Ursprüngliche Mail ----
   > Von: Anthony Hofstee <ahofstee@sympatico . <mailto:ahofstee%
   > 40sympatico. ca>
   > ca>
   > An: Friesland-genealogy <mailto:Friesland- genealogy% 40yahoogroups. com>
   > @yahoogroups. com
   > Gesendet: Dienstag, den 24. Juli 2007, 19:18:44 Uhr
   > Betreff: Re: [Friesland-genealog y] Eelke Harmens Tetje Edses, Aaltje
   > Eelkes
   > de Vries - Burgumerdam en Surhuisterveen
   >
   > Jos, in mijn eigen familie gebeurt het twee of drie keer waar Aaltje
   > en Akke hetselvde sijn, een keer wordt het kind Akke genoemd en met
   > trouwen en overlijden Aaltje. Tony
   >
   > At 01:06 PM 7/24/2007, you wrote:
   > >Wie o wie weet er meer over de onderstaande en zeer vreemde gegevens plus
   > de
   > >twee daarbij behorende puzzels?
   > >
   > >Smallingerland, dopen, geboorte- en doopjaar onbekend
   > >Dopeling: niet genoemd
   > >Kind van Eelke Harmens en Tetje Edses
   > >
   > >Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   > >Vader : EELKE HARMENS
   > >Moeder : TETJE EDSES
   > >Bron:
   > >Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   > >Herv. gem. Rottevalle, doop 1724-1811
   > >Inventarisnr. : 630
   > >Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
   > >Wijzigingsdatum: 13-2-2007
   > >
   > >Zowel naam, plaats en datum is niet bekend en toch staat het ergens in de
   > >boeken.
   > >In de index van het doopboek Rottevalle 630 staan alleen de namen van de
   > >ouders vermeld.
   > >
   > >Zelf heb ik tussen 1750 en 1789 in het doopboek gezocht naar iets wat
   > hierop
   > >lijkt.
   > >Niets gevonden, maar omdat ik tijd tekort kwam heb ik niet verder in de
   > >DTB's van Rottevalle kunnen zoeken.
   > >
   > >Eelke Harmens en Tetje Edses waren oudovergrootouders van me en van hun
   > >kinderen heb ik het volgende:
   > >
   > >1 Ymkjen Eelkes, geboren omstreeks 07-11-1762 in Bergumerdam, gedoopt op
   > >02-01-1763 in Tietsjerk
   > >
   > >2 Akke Eelkes, geboren op 27-10-1764 in Bergumerdam, gedoopt op
   > 13-01-1765
   > >in Tietsjerk
   > >3 Harmen Eelkes, gedoopt op 18-08-1771 in Surhuisterveen
   > >4 Nantje Eelkes, geboren op 22-01-1773 in Surhuisterveen, gedoopt op
   > >11-05-1777 in Surhuisterveen
   > >5 Sytske Eelkes, geboren op 09-04-1777 in Surhuisterveen, gedoopt op
   > >11-05-1777 in Surhuisterveen
   > >
   > >
   > >Hieruit volgt puzzel 1:
   > >
   > >Er is n.l. nog 'n dochter van hen en wel mijn oudgrootmoeder Aaltje
   > Eelkes
   > >de Vries.
   > >
   > >De toevoeging De Vries zal wel 'n Andoikse geweest zijn (neem ik aan)
   > >
   > >Haar gegevens:
   > >
   > >Aaltje Eelkes de Vries, geboren 1825-60=ca. 1764 in Bergumerdam (volgens
   > >overlijdensakte)
   > >
   > >Dochter van Harmen Eelkes en Tetje Edses (volgens overlijdensakte)
   > >
   > >Aaltje Eelkes is overleden op 17-07-1825 in Andijk, 60 jaar oud.
   > >
   > >Gehuwd met Willem Jacobsz de Haas op 11-01-1789 in Andijk
   > >
   > >Zoon van Jacob Willemsz de Haas en Trijntjen Sabes, gedoopt op 30-01-1763
   > in
   > >Andijk en overleden op 27-12-1826 in Andijk.
   > >
   > >Aaltjes doopgegevens heb ik niet kunnen vinden en Akke en Aaltje
   > lijkt mij
   > >toch niet hetzelfde.
   > >
   > >Puzzel 2:
   > >
   > >Na ontiegelijk veel gezoek heb ik nooit de huwelijksgegevens van Eelke
   > >Harmens en Tetje Edses kunnen vinden.
   > >
   > >Wie weet meer over deze voor mij al jaren durende raadsels?
   > >
   > >Bij voorbaat dank.
   > >
   > >Met vriendelijke groet,
   > >
   > >Jos Buisman
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > __________________________________ Wissenswertes zum Thema PC, Zubehör
   > oder Programme. BE A BETTER INTERNET-GURU! www.yahoo.de/clever
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 9 messages in this topic