Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

39608RE: [Friesland-genealogy] Feitsma

Expand Messages
 • Irene Visser
  Jul 24, 2007
  • 0 Attachment
   Hai,

   duurde even door omstandigheden,

   Maar ik zit (betreft een zwager van me) met de voorouders Ruurd Feitsma en Antje Sjoerds, leuke is KAASKOOPMAN.
   De latere Feitsma Ruurd, waar ik het over heb. Was dus ook nog steeds kaaskoopman oid, in Leeuwarden.

   Ga de het hele verhaal uitprinten, en gaat maar weer mee op vakantie. Voor als het regenachtig blijft.

   groetjes Irene.


   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: jwoudstra@...: Sat, 14 Jul 2007 12:41:37 +0200Subject: [Friesland-genealogy] Feitsma
   Voor Anthony en Irene,Via de kwartierstaat van mijn vrouw kwam ik ook in Deinum bij de Feitsma'sterecht en jullie emails waren aanleiding mij er weer eens in te verdiepen.Hieronder het voorlopige resultaat want er komt misschien meer.We beginnen met Sjouke Keimpes te Deinum, waaarvan op 28.1.1667 denalatenschap wordt geïnventariseerd (Wessbk Men.dl). De gegevens heb ik uitde indexen van D.J.van der Meer die op Tresoar zijn. De invenatris zelf hebik nog niet gezien.Sjouke Keimpes was bijzitter van Menaldumadeel en bezat een huis plushooiberg op 34 pm land van de stad Leeuwarden te Deinum, wat verkocht werd.Kinderen:- Lijsbeth Sjoukes, geh. m. Andries Gerbens, bakker te Deinum,- Jan Sjoukes (elders vermeld als ontvanger van Deinum- Minne Sjoukes- Attie Sjoukes geh. m. Gerben Willems, kinderen: Antje, Doed, Fooke,Meinert.- Lieuwe Sjoukes, geh.met Griet Gerrits, overleden voor 26.1.1667: dochterMink tr. later met Jan Heins, voogd o.a. Jan Sjoukes, oom.21.10.1682: Scheiding nalatenschap wln Atje Sjoukes vrouw van GerbenWillems, Lijsbeth Sjoukes is dan overleden, kinderen zijn: Auke en Dieuke.Gezien de kinderen van Atje Sjoukes is er geen conclusie te trekken omtrentde naam van de vrouw van Sjouke Keimpes.Ruurd Minnes en Doetje Tjeerds hadden o.a. zoon Sjouke, geb. 1.4. en gedoopt10.4.1696 Deinum, hij trouwde 3x, de 2e maal 1.2.1722 Deinum met DoetjeCornelis (beiden van Deinum), hieruit een zoon Cornelis, geb. 22.2 enged.3.3.1726 Deinum. Deze tr. 19.5.1757 Deinum Antje Sakes, beiden vanDeinum. Cornelis en Antje hadden een zoon Sjouke geb. 1757/1758 Deinum enovl. 15.5.1836 Deinum. Sjouke tr. met Antje Klases Feitsma (verder bekendbij jullie); bij hun huwelijk in 1786 gebruikten beiden de achternaamFeitsma. De ouders van moeder Klaaske Taekes heb ik niet kunnen vinden,Klaaske werd op belijdenis gedoopt 24.5.1770 te Deinum.Ruurd Minnes en Doetje Tjeerds hadden ook een zoon Foocke of Fokke, geb.2.3en ged. 27.3.1707 te Deinum. Deze tr. 1.7.1731 Marssum Aafke Willem (beidenvan Marssum). In Britsum (Leeuw.dl) liet dit echtpaar dopen Willem (1733) enAafke (1734). Verder geen dopen gevonden, maar er was nog een zoon Ruurd,geb. te Huins (gem. Baarderadeel, vlakbij Deinum)volgens zijnoverlijdensakte. Hij overleed op 19.12.1819 te Deinum als kaaskoopman. RuurdFokkes tr. (3e procl.Deinum 29.4.1770) te Hallum met Antje Sjoerds vanDeinum dr van Sjoerd Fokkes en Marike Minnes. De ouders van Sjoerd Fokkesheb ik niet gevonden, maar Marike was een dochter van Minne Ruurds en DieukeHilbrands, geb.29.5. en ged.31.5.1722 te Deinum.Zo dat was het dan. Ik denk er er nog wel meer verbanden bestaan tussen deleden van de Feitsma-clan gezien de namen Doetje en Tjeerd en Fokke.De eerste vrouw van Ruurd Minnes t.w. Aat Jochums moet ongetwijfeld familiezijn van Focke (!) Jochums te Boksum, die gtrouwd was met Aafke Thomas, ovl.28.2.165(0?), zie Grafschriften Mend.dl blz. 51. Aafke Thomas tr. 2e xFreerck Heldertsz. Kinderen van Focke en Aafke: Tett, Tryn, Aett, Jochum enThomas.Met vriendelijke groet,Joop Woudstra


   _________________________________________________________________
   Jouw nieuws: wereldnieuws! Beleef 't op MSN.nl
   http://reporter.msn.nl/

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic