Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

39607AW: [Friesland-genealogy] Eelke Harmens Tetje Edses, Aaltje Eelkes de Vries - Burgumerdam en Surhuisterveen

Expand Messages
 • fokko kloostra
  Jul 24, 2007
  • 0 Attachment
   gegevens nieuwland

   tedje edses (ook aetses); geb rottevalle 1739, gedoopt te rottevalle 26 maart 1747 (7 jaar, dochter van Edse tammes en ymkje siedses) huwde eelke harmens (el bergum 1763, 1780); staat in doopboek als janke, doch heet volgens eigen verklaring 1780 tetje.

   edse tammes; zoon van tamme edses; huwde ymkje siedses; voor de tweede maal met antje roelofs te rottevalle op 15-2-1761. Edse woonde in rottevalle; kinderen, gedoopt te rottevalle, door moeder gepresenteerd, vader ongedoopt; janke, is tetje 7 jaar; sintje 4 jaar; tamme 1 jaar allen gedoopt 26-3-1747; sintje 17-3-1748; tamme 21-12-1749; sintje 19-12-1751; sieds 24-12-1752; sieds 3-11-1754

   eemkje siedses dochter van sieds sikkes en en sintje geerts; el rottevalle 1739, 1747.

   antje roelofs huwde te rottevalle 15-2-1761 edze (edzo)tammes ;beiden van rottevalle
   groetjes fokko sumar


   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: Anthony Hofstee <ahofstee@...>
   An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Dienstag, den 24. Juli 2007, 19:18:44 Uhr
   Betreff: Re: [Friesland-genealogy] Eelke Harmens Tetje Edses, Aaltje Eelkes de Vries - Burgumerdam en Surhuisterveen

   Jos, in mijn eigen familie gebeurt het twee of drie keer waar Aaltje
   en Akke hetselvde sijn, een keer wordt het kind Akke genoemd en met
   trouwen en overlijden Aaltje. Tony

   At 01:06 PM 7/24/2007, you wrote:
   >Wie o wie weet er meer over de onderstaande en zeer vreemde gegevens plus de
   >twee daarbij behorende puzzels?
   >
   >Smallingerland, dopen, geboorte- en doopjaar onbekend
   >Dopeling: niet genoemd
   >Kind van Eelke Harmens en Tetje Edses
   >
   >Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   >Vader : EELKE HARMENS
   >Moeder : TETJE EDSES
   >Bron:
   >Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   >Herv. gem. Rottevalle, doop 1724-1811
   >Inventarisnr. : 630
   >Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
   >Wijzigingsdatum: 13-2-2007
   >
   >Zowel naam, plaats en datum is niet bekend en toch staat het ergens in de
   >boeken.
   >In de index van het doopboek Rottevalle 630 staan alleen de namen van de
   >ouders vermeld.
   >
   >Zelf heb ik tussen 1750 en 1789 in het doopboek gezocht naar iets wat hierop
   >lijkt.
   >Niets gevonden, maar omdat ik tijd tekort kwam heb ik niet verder in de
   >DTB's van Rottevalle kunnen zoeken.
   >
   >Eelke Harmens en Tetje Edses waren oudovergrootouders van me en van hun
   >kinderen heb ik het volgende:
   >
   >1 Ymkjen Eelkes, geboren omstreeks 07-11-1762 in Bergumerdam, gedoopt op
   >02-01-1763 in Tietsjerk
   >
   >2 Akke Eelkes, geboren op 27-10-1764 in Bergumerdam, gedoopt op 13-01-1765
   >in Tietsjerk
   >3 Harmen Eelkes, gedoopt op 18-08-1771 in Surhuisterveen
   >4 Nantje Eelkes, geboren op 22-01-1773 in Surhuisterveen, gedoopt op
   >11-05-1777 in Surhuisterveen
   >5 Sytske Eelkes, geboren op 09-04-1777 in Surhuisterveen, gedoopt op
   >11-05-1777 in Surhuisterveen
   >
   >
   >Hieruit volgt puzzel 1:
   >
   >Er is n.l. nog 'n dochter van hen en wel mijn oudgrootmoeder Aaltje Eelkes
   >de Vries.
   >
   >De toevoeging De Vries zal wel 'n Andoikse geweest zijn (neem ik aan)
   >
   >Haar gegevens:
   >
   >Aaltje Eelkes de Vries, geboren 1825-60=ca. 1764 in Bergumerdam (volgens
   >overlijdensakte)
   >
   >Dochter van Harmen Eelkes en Tetje Edses (volgens overlijdensakte)
   >
   >Aaltje Eelkes is overleden op 17-07-1825 in Andijk, 60 jaar oud.
   >
   >Gehuwd met Willem Jacobsz de Haas op 11-01-1789 in Andijk
   >
   >Zoon van Jacob Willemsz de Haas en Trijntjen Sabes, gedoopt op 30-01-1763 in
   >Andijk en overleden op 27-12-1826 in Andijk.
   >
   >
   >
   >Aaltjes doopgegevens heb ik niet kunnen vinden en Akke en Aaltje lijkt mij
   >toch niet hetzelfde.
   >
   >
   >
   >Puzzel 2:
   >
   >Na ontiegelijk veel gezoek heb ik nooit de huwelijksgegevens van Eelke
   >Harmens en Tetje Edses kunnen vinden.
   >
   >
   >
   >Wie weet meer over deze voor mij al jaren durende raadsels?
   >
   >Bij voorbaat dank.
   >
   >
   >
   >Met vriendelijke groet,
   >
   >Jos Buisman
   >

   __________________________________ Wissenswertes zum Thema PC, Zubehör oder Programme. BE A BETTER INTERNET-GURU! www.yahoo.de/clever

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 9 messages in this topic