Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

38893AW: [Friesland-genealogy] Re: Jan Tjallings (van der Kolk, Eastermar / Oostermeer / Witveen)

Expand Messages
 • fokko kloostra
  Jun 1, 2007
   Jan Tjallings (zoon van Tjalling Sjoerds en Wytske Jans); overleden voor 1783 op het Witveen.
   Huwde te Oostermeer op 30-11-1767 Met Baukje Sjoerds (beiden van Oostermeer) S25 256; heeft kinderen. (namen worden ook niet genoemd.

   Tjalling Sjoerds, gedoopt 16-8-1696 te Oostermeer; zoon van Sjoerd Wiegers en Baukje Sjoerds, boer in 't Witveen, later arbeider; overleden te oostermeer 1758/1759; Huwde Wytske Jans; Quot: een arbeider, wint ternauwernood de cost, 5, 11-13; speciecohier 1748 op nr 137; 1759 overleden; S18 508, S25 256; kinderen o.a. Jan en Antje

   Sjoerd Wiegers, oon van wieger Sjoerds, huede te oostermeer op 20-2-1678 met baukje sjoerds (beiden van oostermeer); hij is op belijdenis gedoopt op 27=1=1678 te oostermeer. lidmaat op 29-11-1678 en in 1682 en 1709; woont op Witveen. woont ook in 1680 op witveen;1696 voorspraak kinderen van Pieter Jans en lolkje Minnerts te Eestrum; M5 288 (1683); kinderen gedoopt te oostermeer;Lolkje 16-5-1680; wieger 29-7-1683; sjoerd 17-8-1684; fokje 12-4-11691, tjalling 16-8-1696 en lolkje 23-8-1700

   Groetjes fokko sumar
   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: Tjeerd P. Inia <tp.inia@...>
   An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Mittwoch, den 30. Mai 2007, 23:01:03 Uhr
   Betreff: [Friesland-genealogy] Re: Jan Tjallings (van der Kolk, Eastermar / Oostermeer / Witveen)

   Beste Fokko,

   Deze gegevens had ik ook nog niet. Kon het niet laten en heb zelf ook
   nog even op de microfiches in de verzameling van Nieuwland gekeken. Ik
   kwam daar geen andere zaken tegen bij de vermeldingen van Jan
   Tjallings en Baukje Sjoerds, maar wel een verwijzing naar een
   hypotheekregister (S25-256 / 109-RA4965), gelukkig is ook dit
   voorhanden bij het CBG in Den Haag.

   De vermelding in het hypotheekregister betreft een obligatie door de
   vader van Jan Tjallings afgesloten in 1735. De acte is opgesteld op 7
   januari 1783 te Burgum. Op zich staan er niet direct zaken in die ik
   zocht, maar toch weer een aantal (nieuwe) namen, ik zal deze hier melden:

   Baukjen Sjoerds, weduwe van wijlen Jan Tjallings, schuldenaar voor 100
   Car.gldns en 20 stuivers, wonende in Witveen onder Eastermar.

   Jan Tjallings, overleden, man van Baukjen.

   Johannes Jacobs, mr. Gortmaker te Sumar, degene aan wie het bedrag in
   1783 is verschuldigt.

   Tjalling Sjoerds, in 1735 wonende in Witveen, degene die de obligatie
   verkrijgt van Lieuwe.

   Lieuwe Sierks, in 1735 wonende in Witveen, degene waarvan is geleend
   door Tjalling Sjoerds.

   Sipke Lieuwes, zoon van Lieuwe Sierks, in 1783 als erfgenaam van zijn
   vader vermeld.

   Antje Tjallings, vrouw van Geert Ebeles, te Eastermar, over Antje is
   vermeld, en dat kan ik niet goed op mijn kopie lezen, dat "mijn
   aandeel van de goederen bij mijn wijlen ouderen nagelatene". (wellicht
   is Antje dus de zus van Jan Tjallings)

   Geert Ebeles, man van eerder genoemde Antje Tjallings te Eastermar.

   Kinderen van Baukjen Sjoerds en Jan Tjallings, kinderen worden
   vermeld, alleen jammer genoeg niet bij naam.

   Met vriendelijke groet,

   Tjeerd P. Inia
   http://home. 12move.nl/ tp.inia

   ___________________________________________________________
   Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hier gelangen Sie zum neuen Yahoo! Mail: http://mail.yahoo.de

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic