Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

38884+ Overlijdensberichten Friesland 30-05-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  May 30, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 30-05-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Jantje Altena (partner: Sietsma).
   geb.: nb. overl.: Boornbergum, datum nb.. (DrCrt 30-05-2007).

   Sibbina Marie Catharina Barkmeijer (partner: Pieter de Boer, overl.: 1988).
   geb.: 17-12-1924. overl.: Dokkum, 27-05-2007. (DrCrt 30-05-2007).

   Kornelis (Kees) de Boer (partner: Tet Lap).
   geb.: Oerterp, 02-03-1930. overl.: Drachten, 25-05-2007. (DrCrt 30-05-2007).

   Freerk de Vries.
   geb.: nb. overl.: Frieschepalen, datum nb.. (DrCrt 30-05-2007).

   Hoeke Hiemstra.
   geb.: nb. overl.: De Pein, 22-05-2007. (DrCrt 30-05-2007).

   Wiebe Hoekstra.
   geb.: nb. overl.: Oerterp, datum nb.. (DrCrt 30-05-2007).

   Jappie Kingma.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-05-2007).

   Wefke Dieuwerke Klamer (partner: Geert Atema, overl.: 01-03-1971).
   geb.: Stedum, 10-12-1914. overl.: Drachten, 25-05-2007. (DrCrt 30-05-2007).

   M. Modderman (partner: L. Modderman).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 30-05-2007).

   Jan van der Ploeg.
   geb.: nb. overl.: Ureterp, 27-05-2007. (DrCrt 30-05-2007).

   Maria Vrijhof (partner: Veldhuijzen).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 24-05-2007. (Actief 30-05-2007).

   Jan Christiaan Witzenburg (partner: W. Haarsma).
   geb.: nb. overl.: Sumar, datum nb.. (Actief 30-05-2007).

   Wytske Zandstra (partner: Tjalling Bos, overl.: 29-05-1996).
   geb.: nb. (93 jaar). overl.: Hardegarijp, 24-05-2007. (Actief 30-05-2007).

   Rita Zijlstra (partner: Eesge Roosma).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 21-05-2007. (DrCrt 30-05-2007).