Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

38622op de plaats bij de tille

Expand Messages
 • ijsvogel54
  May 11 8:51 AM
   Beste groepsgenoten,

   Mijn voormoeder Knierke Joekes is geboren op de plaats bij de tille.

   Barradeel, dopen, geboortejaar 1713, doopjaar 1713
   Dopeling: Knierke
   Geboren op 29 oktober 1713 op de plaats bij de tille
   Gedoopt op 5 november 1713 in Wijnaldum
   Dochter van Joecke Sickes en niet genoemde moeder

   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Dopeling : KNIERKE
   Vader : JOEKE SIKKES

   Gaat het hier om een dijk of een sloot. Ik ken wel de Rie die langs
   Wijnaldum liep. Maar van de Tille nooit gehoord.Wel van de boekhandel
   de Tille in Leeuwarden.Is er iemand die weet wat de Tille betekent.
   Leuk om te vermelden is dat de naam Knierke nu nog in de familie
   bestaat.Mijn tweelingzus heeft deze naam gekregen.Deze oude naam is
   aan het uitsterven.
   Groet Afke Aardema
  • Show all 3 messages in this topic