Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

38124+ Overlijdensberichten Friesland 03-04-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  Apr 3, 2007
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 03-04-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Geertje Bremer (partner: de Haan).
   geb.: nb. (89 jaar). overl.: Kollumerzwaag, 29-03-2007. (NOF 02-04-2007).

   Lubbert Kooistra.
   geb.: nb. (61 jaar). overl.: Dokkum, 01-04-2007. (NOF 02-04-2007).