Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

37196[Friesland-genealogy] Re: Roel Johannes Bakker x Tjitske Andries

Expand Messages
 • Hilda H. Smit-Brouwer
  Feb 1, 2007
   Dag Yvonne,

   Ik heb alles nagekeken en kan ook geen verklaring meer geven omtrent het patroniem van Tjitske Joukes / Andries, maar gezien de vernoemingen zou het maar zo kunnen.

   Uit het huwelijk tussen Jouke Roelofs Bakker en Hiltje Hanzes Oosterhof zijn 6 kinderen geboren. Als 2e werd geboren Roelof Joukes Bakker geb. Benedenknijpe 1812 en gestorven Benedenknijpe 8 september 1840, ongehuwd , 28 jaar. Roelof overleed op huisnummer 17.
   <knip> van Jacobus geboren 27-09-1839 geen overlijden of huwelijk gevonden. [Jacobus Tjeerds Bakker overleed ongehuwd te Heerenveen 29- 09- 1916, arbeider]

   Van Bientze Johannes Bakker heb ik 8 kinderen gevonden uit 2 huwelijken, voor aanvullingen hou ik mij aanbevolen.
   B.1 : (1) Johannes Bjintzes BAKKER, geboren in Benedenknijpe op 11 Juli 1801, werd gedoopt in Knijpe, NH op 2 Augustus 1801.

   B.2 : (1) Gauke Bjintzes BAKKER, geboren in Benedenknijpe op 17 April 1803, werd gedoopt in Knijpe, NH op 8 Mei 1803, Verver, gestorven in Benedenknijpe, 69 jr. op 10 Februari 1868. (Aantekeningen : Gauke was ongehuwd.)

   B.3 : (1) Arjaantje Bjitzes BAKKER, geboren in Benedenknijpe op 20 April 1805, werd gedoopt in Knijpe, NH op 12 Mei 1805.

   B.4 : (1) Frouwkjen Bjintzes BAKKER, geboren in Heerenveen op 21 Juni 1807, werd gedoopt in Heerenveen, NH op 12 Juli 1807.

   B.5 : (1) Frouwkjen Bjintzes BAKKER, geboren in Heerenveen op 12 November 1808, werd gedoopt in Heerenveen, NH op 11 December 1808.

   B.6 : (1) Andries Bjintzes BAKKER, geboren in Heerenveen op 15 April 1811, werd gedoopt in Heerenveen, NH op 5 Mei 1811.

   B.7 : (1) Klaas Bjintzes BAKKER, geboren in Heerenveen op 29 November 1813, Timmerknecht, gestorven in Akkrum, 45 jr. op 22 April 1860, gehuwd Ymkje Lolkes Ongeluk, op 20 Mei 1849 in Utingeradeel (geboren op 8 September 1816 in Grouw en gestorven op 2 April 1888 in Akkrum, 71 jr., dochter van Lolke Jans Ongeluk en Hiske Baukes Visser), Dienstmeid. (Aantekeningen : Het echtpaar woonde te Akkrum. Ten tijde van hun huwelijk in 1849, woonde vader Bjintze te Huizum.)

   B.8 : (1) Janke Bjintzes BAKKER, geboren in Heerenveen op 26 Februari 1816.

   Ik hoop weer iets voor je aangevuld te hebben. Groetjes Hilda


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic