Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

37193+ Overlijdensberichten Friesland 31-01-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  Jan 31, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 31-01-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Lina Boermans (partner: P.L. Kok, overl.: 1975).
   geb.: Groningen, 30-03-1923. overl.: Drachten, 21-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).

   Eelke Bouma (partner: Anne Wielinga).
   geb.: nb. overl.: Sumar, datum nb.. (Actief 24-01-2007).

   Anna Brander (partner: de Vries).
   geb.: nb. overl.: Burgum, datum nb.. (Actief 31-01-2007).

   Popke Wieger de Wit (partner: Tineke Smidstra).
   geb.: Akkrum, 17-01-1947. overl.: Drachten, 27-01-2007. (DrCrt 31-01-2007).

   Reinder Dijken.
   geb.: nb. overl.: Drachten, 20-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).

   Johan Doodeman.
   geb.: nb. overl.: 22-01-2007. (DrCrt 31-01-2007).

   Johan Doodeman.
   geb.: nb. (30 jaar). overl.: 22-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).

   Hendrik Haarsma (partner: T. Brander).
   geb.: nb. overl.: De Wylgen, datum nb.. (DrCrt 24-01-2007).

   Andries Hogeveen.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 24-01-2007).

   Dries Hogeveen.
   geb.: nb. overl.: Burgum, 22-01-2007. (Actief 31-01-2007).

   Hiltje Jonker (partner: Jan de Vries, overl.: 08-01-1995).
   geb.: Rottevalle, 06-06-1914. overl.: Burgum, 21-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).

   Grietje (Gr�) Kamminga.
   geb.: nb. overl.: Burgum, datum nb.. (Actief 31-01-2007).

   Jo Kuipers.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 24-01-2007).

   Hiltje Laageveen (partner: Atze Tromp).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 24-01-2007).

   Gerrit Dirk Nieuwenhuis (partner: Hammy de Boer).
   geb.: nb. overl.: B�tenpost, datum nb.. (DrCrt 31-01-2007).

   Elizabeth (Betsje) Postma (partner: Kornelis Oedzes, overl.: 21-05-1984).
   geb.: Visvliet, 22-07-1925. overl.: Ureterp, 20-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).

   Ytje Reitsma (partner: Herman Jan Ebel van den Berg, overl.: 31-07-1982).
   geb.: Grijpskerk, 11-02-1915. overl.: Burgum, 21-01-2007. (Actief 31-01-2007).

   Jacob Ruiter (partner: Jantje Kramer, overl.: 12-10-1999).
   geb.: Tijnje, 08-10-1925. overl.: Drachten, 23-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).

   Hinderika Schuitema (partner: Willem Jan Dijjkhuis, overl.: 01-04-2005).
   geb.: 06-05-1933. overl.: 27-01-2007. (DrCrt 31-01-2007).

   Akke Talsma (partner: Johannes Jonker, overl.: 28-01-1999).
   geb.: Betterwird, 11-03-1921. overl.: Noardburgum, 28-01-2007. (DrCrt 31-01-2007).

   Boukje Tjepkema (partner: K. de Vries).
   geb.: nb. overl.: Drogeham, datum nb.. (DrCrt 24-01-2007).

   Henk van Akker.
   geb.: nb. overl.: Noardburgum, 21-01-2007. (Actief 31-01-2007).

   Hindrik van Akker (partner: Tine Geertsma).
   geb.: Hurdegaryp, 02-01-1937. overl.: Burgum, 21-01-2007. (Actief 24-01-2007).

   B.J.J. (Diny) van Duivenbooden (partner: Jan van Buuren).
   geb.: 15-02-1934. overl.: Hurdegaryp, 21-01-2007. (Actief 24-01-2007).

   Johanna Rosina van Steijn (partner: H. Ruiter).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 31-01-2007).

   Douwe Johannes Veenstra.
   geb.: nb. overl.: 23-01-2006. (Actief 24-01-2007).

   Ynze Vrijburg (partner: Wikke Sikkema).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 24-01-2007).

   Wietske Wesselius.
   geb.: nb. overl.: Drachten, 25-01-2007. (DrCrt 31-01-2007).

   Gouke Wilpstra (partner: B. van der Hoek).
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: Drachten, 30-01-2007. (DrCrt 31-01-2007).

   Jitske Zeijl.
   geb.: Sneek, 04-08-1917. overl.: Drachten, 20-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).

   juffrouw Zeijl.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 31-01-2007).

   Sierd Zijnstra.
   geb.: 26-02-1950. overl.: 18-01-2007. (DrCrt 24-01-2007).