Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

37100Re: Op zoek naar voorouders van Hendrik Berends en Jantje Hendriks

Expand Messages
 • Tjeerd Pieter Inia
  Jan 26, 2007
   Beste Mieke,

   Nog geen antwoord op je vraag wie de ouders zijn van Hendrik Berends
   en Jantje Hendriks, wel enkele aanvullende gegevens die ik heb
   gevonden in de huwelijksacten en huwelijkse bijlagen van Roelof Beenen
   Moed en Janna Berends Tijsling (Tijsseling) (X 27 april 1828 Sloten,
   nr. 5) en van Klaas Gerrits Jonker en Angenietje Beerents Tijsseling
   (X 10 februari 1829 Sloten, nr. 2). Deze gegevens heb ik onder in de
   mail vermeld. Als je nog een naam hebt van een kind Hendrik Berends en
   Jantje Hendriks dan is wellicht nog iets te vinden in een huwelijkse
   bijlage van één van deze kinderen, althans als ze na 1812 zijn gehuwd.

   Met vriendelijke groet,

   Tjeerd P. Inia
   http://home.12move.nl/tp.inia

   Roelof Beenen Moed
   ~ 16 april 1797 Oudehaske (hervormd)
   voor Roelof is een acte van onvermogen afgegeven.
   Zn. Van Been Roelofs Moed (+7-12-1826 Oudehaske, nr. 136, geboren te
   Giethoorn, zn.van Roelof Harmens Moed en Geeske Jans, overl. O.a.
   aangegeven door de buurman Koop Roelofs Knobbe, 26 jr. Winkelier te
   Oudehaske) en Jantjen Egberts de Wit (overleden na 1828)

   Janna Berends Tijsseling
   Arbeidster,
   Dr. van Berend Hendriks Tijsling (overl. Voor 1828) en Neeltje Arjens
   (overl. 22 september 1826 te Sloten,nr. 126, Neeltje is dan 63 jaar
   oud, namen ouders bij aangevers onbekend) grootouders van Janna zijn
   alle voor 1828 overleden. In acte van bekendheid wordt gesteld dat
   allen Jantje Berends Tiesseling kennen, als dr. van Berend Hendriks
   Tiesseling, overl in 1807 te Sloten, en van Neeltje Arjens, (nog in
   leven in 1828), de getuigen geven aan dat Jantje wel is gedoopt, maar
   dat dit niet in het doopregister is opgetekend. (getuigen: Wietze
   Daniels de Jong, Baukjen Baukes Visser, Johannes Harmens Asma, Jacob
   Gerrits Jonker, Hindrina Thoma, Klaas Gerrits Jonker, Sietze Berends
   Tiesseling, Tymen Jacobs Koopman, Jacob Hartmans Bakker, Luitje
   Hartmans Bakker, Anthoon Hartmans Bakker)
   In de tweede acte van Bekendheid van Jantje Berends Tijsseling staat
   dat grootvader vaderskant Hendrik Berends Tijsseling in 1797 te
   Wijckel is overleden, en dat grootmoeder vaderskant Jantje Hendriks in
   1796 te Wijckel is overleden. Verder staat over de grootouders aan
   moederszijde zijn: Jan Hendriks van Dam (overl. In 1797 te Wijckel) en
   Angenietje Arjens (overl. In 1801 te Wijckel) (let op dit zijn andere
   namen dan in de huwelijkse bijlagen van zus Angenietje)

   Klaas Gerrits Jonker
   Werkman, 33 jaar, geboren rond 1796 te Kalenburg, wonende in Sloten,
   zoon van Gerrit jacobs Jonker, werkman wonende te Vollega en Aiggen
   Koops Doeve.

   Angenietje Beerents Tijsseling
   Ook genaamd Agnes, rooms katholiek lid van rk kerk te Balk, geboren
   rond 1796 te Wijckel, wonende te Sloten, dr. van Beerent Hendriks
   Tijsseling (overl. Voor 1828, zn. Van Hendrik Beerents en Janna
   Jacobs, in leven echtelieden te Wijckel) en Neeltje Arjens (overl.
   Voor 1828, dr. van Arjen Hendriks en Angenietje Kuipers, in leven
   echtelieden te Stavoren.) (let op dit zijn andere namen dan in de
   huwelijkse bijlagen van zus Janna)
  • Show all 8 messages in this topic