Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

36500Re: [Friesland-genealogy] pietje Jacobs van Gorkum

Expand Messages
 • joke van Gorcum
  Jan 1, 2007
   Bedankt Tjerk voor je reaktie

   Groet, Joke van Gorcum


   ----- Original Message -----
   From: Tjerk Tigchelaar
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, December 31, 2006 3:06 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] pietje Jacobs van Gorkum


   Joke,

   Vergelijk inschrijvingen in een overlijdensregister (VOOR 1811) niet met
   aktes uit de de Burgerlijke Stand (NA 1811).

   Ik wil niet zover gaan om te zeggen: "ze schreven voor 1811 maar wat op"
   maar soms komt het er dicht in de buurt. Ga er van uit dat met
   "ongehuwd" wordt bedoeld dat ze op het moment van overlijden in ieder
   geval niet gehuwd was.
   Het is dus zeer wel mogelijk dat de echtgenoot van Pietje, zo zij al
   getrouwd was, al was overleden.

   Daarnaast werden onechte kinderen wel degelijk gedoopt, elk zieltje was
   er één. Dit werd dan echter wel duidelijk in het doopboek vermeld als:
   in onecht gewonnen of woorden van gelijke strekking. UIteraard hing het
   al of niet dopen af van de wens van de moeder.

   Kortom: Pietje kan best gehuwd zijn geweest maar misschien zijn haar
   kinderen niet gedoopt en was haar man voor haar overlijden reeds overleden.

   Groeten,
   Tjerk Tigchelaar

   joke van Gorcum schreef:
   > Wie kan mij helpen dit raadsel op te lossen
   >
   > Harlingen 1809
   > Gemeente Harlingen Register van overledenen 1806-1810
   > Invnr.: DTB 321
   > Datum : 11 september 1809
   > Plaats: Harlingen
   > Overleden Pietje Jacobs van Gorkum, oud 62 jaar
   > Opm.: De overledene was ongehuwd en laat drie kinderen na
   >
   > Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   > Persoon: PIETJE JAKOBS
   >
   > Pietje is geboren in Bolsward
   > Bolsward, geboortejaar 1747, doopjaar 1747
   > Bolsward, Doop Herv. gem. 1707-1772
   > DTB: 139
   > Dopeling: Pijtje
   > Geboren op 30 juli 1747 in Bolsward
   > Gedoopt op 13 augustus 1747 in Bolsward
   > Dochter van Jacobus Philippus van Gorkom en niet genoemde
   > moeder
   >
   > In de overlijdensakte staat dat ze ongehuwd is maar wel 3 kinderen. Werden buitenechtelijke kinderen gedoopt? Ik kan ze nl. niet vinden
   >
   > En als het goed is moeten ze toch haar achternaam aangenomen hebben, zijnde van Gorku/om.
   >
   > Nieuwjaarsgroet Joke van Gorcum
   >
   >
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic