Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

35613verdronken broers 1869

Expand Messages
 • roy7anna
  Oct 29, 2006
  • 0 Attachment
   Beste medespeurders,
   Twee zoons van Romke Harkes van der Meulen en Janke Gerbens Boskma,
   verdrinken op 13 november 1869 onder Veenwouden in de Valomstervaart.
   (Harke Romkes, oud 38 jaar ongehuwd en Gerben Romkes oud 36 jaar
   echtgenoot van Durkje Westra en de vader van haar kinderen). Wie weet
   meer over de omstandigheden dit ongeval? Groeten, Anna.
  • Show all 3 messages in this topic