Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

35204Akke Jans, Jan en Pieter Abeles

Expand Messages
 • ponne39meppel
  Oct 2, 2006
  • 0 Attachment
   Lijstgenoten,

   Wie zijn de ouders van Akke Jans die gehuwd was met Pieter Abeles?
   [Mijn vermoeden is dat zij Akke Jans Wever is die te Schoterland
   overlijdt op 13 februari 1828 (60 jaar, gehuwd).]

   Akke Jans (hervormd?) huwt met de katholieke Pieter Abeles.
   Onderstaande drie aktes getuigen daarvan. Niet vreemd is dat het
   huwelijk zowel in de RK kerk als in de NH Kerk op 13 mei wordt
   bevestigd, maar wel dat nog een derde proclamatie voor de HG
   Heerenveen plaatsvindt op 15 mei. (De derde procalamtie in de HG van
   Terband had al op 1 mei plaatsgevonden.):

   Trouwregister Hervormde gemeente Terband Tjalleberd
   Luinjeberd Gersloot, 1796
   DTB nr: 40, 1772 - 1812
   Vermelding: Derde proclamatie van 1 mei 1796, Terband
   Man: Pieter Abeles, Heerenveen
   Vrouw: Akke Jans, Heerenveen

   Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heerenveen (Het
   Meer), 1796
   DTB nr: 611, 1782 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1796
   Man: Pieter Abeles, Aengwirden
   Vrouw: Akke Jans, Schoterland
   NB: de derde proclamatie voor de Hervormde gemeente te
   Heerenveen op 15 mei 1796; het huwelijk in de Rooms
   Katholieke kerk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen
   Sjoukjen Jans en Trientje Lukas; beide zijn afkomstig van
   Heerenveen


   Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1796
   DTB nr: 599, 1743 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1796
   Man: Pieter Abeles, Aengwirden
   Vrouw: Akke Jans, Schoterland
   Gestandaardiseerde namen: PIETER ABELS en AUKJE JANS
   NB: de derde proclamatie voor de Hervormde gemeente te
   Heerenveen op 15 mei 1796; het huwelijk in de Rooms
   Katholieke kerk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen
   Sjoukjen Jans en Trientje Lukas; beide zijn afkomstig van
   Heerenveen

   Maar er zijn meer vreemde zaken in verband met Pieter Abeles :

   Op zoek naar kinderen van Pieter Abeles en Akke Jans had ik geen
   succes. Wel trof ik een paar aktes aan die ook vragen oproepen:
   Pieter Abeles is op 12 september 1795 aanwezig bij de doop van Abel
   als zoon van Jan Abels en Hieltje Pieters. Waarschijnlijk dus een
   kind van zijn broer:

   Schoterland, doopjaar 1795
   Heerenveen (Het Meer), Doop R.K. par. 1774-1811
   DTB: 611
   Dopeling: Abel
   Gedoopt op 12 september 1795 in Heereveen
   Kind van Jan Abels en Hieltje Pieters
   Aanwezig: Pieter Abeles

   Tweee jaar later is Akke Jans aanwezig bij de doop (29-11-1797) van
   Hylkje als kind van Jan Abels en Hieltje Pieters. Hierbij echter een
   vreemde toevoeging (opmerking):
   Schoterland, doopjaar 1797
   Heerenveen (Het Meer), Doop R.K. par. 1774-1811
   DTB: 611
   Dopeling: Hylkje
   Gedoopt op 29 november 1797 in Heereveen
   Kind van Jan Abels en Hieltje Pieters
   Aanwezig: Akke Jans
   Opm.: NB:Pieter Abeles x Hylkje Pieters;vonnis 1827

   Nog vreemder is dat er ook een akte is waarin Hylkje in 1797 is
   geboren als dochter van Pieter Abeles en Hylkje Pieters en dat er
   hier ook een andere opmerking is toegevoegd:

   Schoterland, doopjaar 1797
   Heerenveen (Het Meer), Doop R.K. par. 1774-1811
   DTB: 611
   Dopeling: Hylkje
   Gedoopt op 29 november 1797 in Heereveen
   Kind van Pieter Abeles en Hylkje Pieters
   Aanwezig: Akke Jans
   Opm.: NB:Jan Abels x Hieltje Pieters;vonnis 1827

   Is Hylkje nu een dochter van Jan of van Pieter?

   Wellicht is er een fout gemaakt in een van de aktes en is Jan Abeles
   de echte vader:

   Akte van rectificatie Schoterland, 1827
   Aangiftedatum 8 december 1827, akte nr. 159
   Hiltje Jans Kuiper, geboren 29 november 1797
   Dochter van Jan Abeles Kuiper en Hiltje Pieters Ligt
   NB: Akte van rectificatie bij vonnis van de
   arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 5 december 1827,
   waarbij alle namen worden veranderd in dezen; destijds
   ingeschreven in het doopsregister van het Roomsch Katholiek
   Kerkgenootschap in Het Meer

   Wie wil deze aktes eens inkijken om meer zekerheid te bieden?
   En wie weet wie de ouders waren van Akke Jans?

   Wiecher Ponne