Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

33807+ Overlijdensberichten Friesland 10-07-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  Jul 10 9:01 PM
   De onderstaande advertenties zijn op 10-07-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Karst-Jan Bies.
   geb.: nb. overl.: Veenwouden, 28-06-2006. (NOF 03-07-2006).

   Eva de Graaf (partner: Willem Weening, overl.: 01-05-1994).
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: Surhuisterveen ('t Suyderhuys), 06-07-2006. (NOF 05-07-2006).

   Hendrik de Vries (partner: Bintje van der Veen, overl.: 28-10-1978).
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: Veenwouden (Talmahoeve), 04-07-2006. (NOF 03-07-2006).

   Hendrik de Vries.
   geb.: nb. overl.: Veenwouden, 04-07-2006. (NOF 05-07-2006).

   Hendrik Heidstra (partner: Anna Klaassen, overl.: 20-04-1981).
   geb.: De Westerein, 29-04-1923. overl.: Feanw�lden, 30-06-2006. (NOF 03-07-2006).

   Hendrik Heidstra.
   geb.: Zwaagwesteinde, 29-04-1923. overl.: Veenwouden, 30-06-2006. (NOF 03-07-2006).

   Anna van Lune (partner: Jan Kiestra, overl.: 1984).
   geb.: nb. (94 jaar). overl.: Kollum (Meckama State), 28-06-2006. (NOF 30-06-2006).

   Tietje Veenstra (partner: Ruurd Veenstra, overl.: 17-08-1974).
   geb.: Kollumerzwaag, 11-09-1914. overl.: Zwaagwesteinde, 28-06-2006. (NOF 30-06-2006).

   Aukje Zijlstra (partner: Lammert Annema, overl.: 13-03-2002).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Damw�ld, 28-06-2006. (NOF 30-06-2006).