Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

33609Re: [Friesland-genealogy] Re: Marijke Lammerts Buisman

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Jun 25, 2006
   Jos;
   graag gedaan!,''het Meer'' inderdaad
   tussen H.veeen en Knijpe.
   Gr.Appy.
   ----- Original Message -----
   From: jawbee2002
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, June 25, 2006 6:11 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Marijke Lammerts Buisman


   Appy, dit is zeker niet ten overvloede.

   Van dit huwelijk had ik n.l. alleen de gegevens van de Tresoar-site.
   Dus daarvoor mijn dank.

   Klopt het dat "het Meer" tussen Heerenveen en De Knipe ligt?

   groetjes,
   Jos Buisman

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Appy de Vries
   <appydevries@...> wrote:
   >
   > Jos;
   > misschien ten overvloede?
   > Huw.26-08-1821 bk.4083 akte 44.
   > Sytze Douwes Beersma [26j.],
   > Schipper,geboren te Heeg en wonende
   > te Woudsend ,grietenij Wymbritseradeel,
   > zoon van Douwe Sipkes Beersma,
   > Schipper,en van Marijke Lamberts,
   > echtelieden mede te Woudsend woonachtig.met toestemming van dezelve
   zijne ouders,hierbij tegenwoordig,bruidegom ter enen
   > en
   > Ymke Reinderts Smit [23j.] naaister,geb.
   > en won.in het Meer binnen deze grietenij ,
   > meerderj.d.v. Reinder Roels Smit,
   > winkelier en van Janke Luitsen, echtelieden aldaar,blijkens akte van
   > consent,in dato den derden Aug. van
   > jongstleden ten overstaan der notaris
   > Kool van Heeren te Heerenveen en
   > getuigen gepasfeerd en behoorlijk
   > geregistreerd,bruid ter andere zijde.
   >
   > p.s. Jos;
   > vader van Sytze kon niet schrijven!
   > moeder Marijke wel [heel mooi!]
   > groetjes Appy.
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Jos
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Sent: Thursday, June 15, 2006 11:30 AM
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Marijke Lammerts Buisman
   >
   >
   > Hallo Cor,
   >
   > Bedankt voor het opzoeken, wat moeten we zonder je:-)
   >
   > Jammer dat in de akte de naam van haar ouders er niet bij vermeld
   word.
   >
   > Maar door deze gegevens weet ik wel dat zij 'n dochter was van
   Lammert Jans
   > Buisman.
   >
   > Alleen klopt haar leeftijd dan weer niet, ze zou n.l. in 1770
   geboren moeten
   > zijn.
   >
   > Kan het zijn dat haar leeftijd in de akte 55 jaar is i.p.v. de 65
   jaar zoals
   > op de TRESOAR-site te vinden is?
   >
   > Groet,
   >
   > Jos Buisman
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Cor
   > Verzonden: woensdag 14 juni 2006 17:33
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Marijke Lammerts Buisman
   >
   > Hallo Jos.
   > Marijke * te Heeg, wonende te Woudsend.
   > Huisvrouw van Douwe Sipkes Beersma, arbeider won. te Woudsend.
   >
   > Cor Seinstra
   >
   > Wie wil er voor mij de volgende overlijdensakte inzien?
   >
   > Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1826
   >
   > Aangiftedatum 26 augustus 1826, akte nr. 169
   >
   > Marijke Lammerts Buisman, overleden 25 augustus 1826, oud 65 jaar,
   >
   > Gehuwd
   >
   > Het gaat mij om de gegevens over de ouders, echtgenoot, geboorte en
   > overlijdensplaats van Marijke.
   >
   > Bij voorbaat mijn dank.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Jos Buisman,___
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 11 messages in this topic