Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

3294Bruinsma

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Dec 18, 2000
   Wie weet er iets meer over Bruin Mintjes Bruinsma en zijn vrouw Wijpkjen?

   Bruin Mintjes, Aangenomen familienaam 1811 Bruinsma,
   Wypkjen Wouters,
   k. Wouter 26, Janke 26, Mintje 24, Hidde 22,
   kk. (van Hidde), Wypkje Hiddes 6 weken
   Mairie Joure, fol. 39v
   , kofschipper, geboren te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal, verdronken
   op 2 november 1791 in het kanaal op de terugreis na Amsterdam.
   Hij is ondertrouwd te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal op 14 februari
   1784 DTB 221 en getrouwd aldaar op 7 maart 1784 ze werden afgeroepen
   op 15 Februari in de kerk te Idskenhuizen, op 22 Februari in St.
   Nicolaasga en de 29 ste in Tjerkgaast = "Skarsterlan". (ned.herv.) met
   Wijpkjen Wouters Oosterhout, arbeidster, geboren te Rottum rond 1756,
   belijdenis gedaan te Joure Gem. Haskerland op 2 mei 1812, overleden
   aldaar op 28 november 1821, ongeveer 65 jaar oud, dochter van Wouter
   en Grietje.
   Uit dit huwelijk:
   1 Janke, geboren te Joure Gem. Haskerland op 26 mei 1785, gedoopt
   aldaar op 19 juni 1785 (ned.herv.), overleden aldaar op 21
   november 1826, 41 jaar oud.
   2 Wouter, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland op 26 mei
   1785, gedoopt aldaar op 19 juni 1785 (ned.herv.), overleden aldaar
   op 17 augustus 1826 akte 27, 41 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 29 juni 1820 met
   Sytske Gerkes Vogelvanger, dienstmeid, gedoopt te Joure Gem.
   Haskerland op 5 februari 1776 (RK), dochter van Gerke Rienks
   Vogelvanger en Hylkjen Hessels.
   3 Mintje, Schreinwerkersgezel, geboren te Joure Gem. Haskerland op
   18 augustus 1787, gedoopt aldaar op 9 september 1787 (ned.herv.),
   overleden aldaar op 20 april 1819, 31 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Haskerland op 11 juni 1818 Akte 16 met Aaltje
   Oebeles Boersma, geboren te Joure Gem. Haskerland op 12 juni 1796,
   gedoopt aldaar op 10 juli 1796, overleden te Schoterland op 4
   april 1870, 73 jaar oud, dochter van Oebele Jelles Boersma en
   Fockje Sibbes.
   4 Hidde, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland op 17 september
   1789, gedoopt aldaar op 11 oktober 1789 (herv. gem.), overleden te
   Oudehaske Grieterij Haskerland op 30 april 1864, 74 jaar oud.
   Op zijn trouwdatum tekent hij met HIDDE BRUINS, de zelfde naam
   waarmee hij gedoopt werd. Bij de aangifte van zijn dochter tekent
   hij met HYDDE BRUYNS en bij het trouwen van wijpkje tekent hij met
   H. BRUYNSMA.
   Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 1 augustus 1811 Akte
   16. De tweede proclamatie van het huwelijk was op Zondag 28-7-1811
   te Joure. (burg.stand) (1) met Leentje Meines de Boer, geboren te
   Joure Gem. Haskerland op 16 juli 1789, overleden aldaar op 13
   oktober 1826, 37 jaar oud, dochter van Meine Ales en Cornelia Jans
   de Boer.
   Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 20 september 1829 akte
   36, sup. 6 (2) met Johanna Gerrits van der Werf, geboren te Joure
   Gem. Haskerland op 10 oktober 1803, gedoopt aldaar op 23 oktober
   1803 (herv. gem.), dochter van Gerrit Hendriksen van der Werf en
   Antje Johannes.
   5 Jan, geboren te Joure Gem. Haskerland op 24 september 1791,
   gedoopt aldaar op 23 oktober 1791 (ned.herv.), overleden voor
   1811, hoogstens 20 jaar oud.

   Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling,
   Jan Rienstra
   j.rienstra@...
   http://home.hccnet.nl/j.rienstra/


   [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
  • Show all 3 messages in this topic