Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

32892Re: [Friesland-genealogy] + Overlijdensberichten Friesland 01-05-2006

Expand Messages
  • Esther van Rems-Dijkstra
    May 2, 2006
      Je kan je lidmaatschap wijzigen in de berichten lezen op internet ipv ze
      allemaal te ontvangen of een 1 dagelijkse samenvatting van de mails te
      ontvangen, dat doe je bij je instellingen op de yahoopagina van de groep

      Succes

      Esther


      2006/5/2, m.sipma <m.sipma@...>:
      >
      > Ik heb me onlangs opgegevens als lid, maar nu krijg ik dagelijks vele
      > e-mails in mijn in-box en dat vind ik niet zo prettig. Is daar iets aan te
      > doen?
      > Vriendelijke groet,
      > Mieke Sipma
      > m.sipma@...
      >
      > -----Oorspronkelijk bericht-----
      > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com namens
      > andrys@...
      > Verzonden: di 2-5-2006 6:01
      > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > CC:
      > Onderwerp: [Friesland-genealogy] + Overlijdensberichten Friesland
      > 01-05-2006
      >
      >
      >
      > De onderstaande advertenties zijn op 01-05-2006 toegevoegd aan de
      > database van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland"
      >
      > Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk
      >
      >
      > Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de
      > Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site:
      > http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html
      >
      > Uit de overige bladen zijn fotokopieën of scans o.a. verkrijgbaar
      > bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (
      > http://www.tresoar.nl).
      >
      >
      > Marijke de Hoop (partner: Jan de Jong, overl.: 08-02-1992).
      > geb.: nb. (80 jaar). overl.: Burgum (Berchhiem), 22-04-2006. (NOF
      > 24-04-2006).
      >
      > Gerben de Vries (partner: Antje Dijkstra, overl.: 13-05-1987).
      > geb.: nb. (72 jaar). overl.: Broeksterwoude, 22-04-2006. (NOF
      > 26-04-2006).
      >
      > Douwina Maaike Hania (partner: Johannes Wijma, overl.:
      > 06-11-1989).
      > geb.: nb. (76 jaar). overl.: Metslawier, 23-04-2006. (NOF
      > 26-04-2006).
      >
      > Douwe Hoekstra (partner: A. Merkus).
      > geb.: 27-04-1923. overl.: Bûtenpost, 27-04-2006. (NOF
      > 28-04-2006).
      >
      > Hendrik Huizenga (partner: Aukje Wiegersma).
      > geb.: nb. (74 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, 25-04-2006. (NOF
      > 26-04-2006).
      >
      > Hendrik Huizenga.
      > geb.: nb. overl.: Zwaagwesteinde, 25-04-2006. (NOF 28-04-2006).
      >
      > Siebregje Geertje Johanna (Leny) Neervoort (partner: Jan Kuijl).
      > geb.: Amsterdam, 06-02-1940. overl.: Leeuwarden, 23-04-2006. (NOF
      > 26-04-2006).
      >
      > Betty Lea Straus (partner: Sjoerd de Boer).
      > geb.: Terborg, 12-04-1929. overl.: Dokkum, 26-04-2006. (NOF
      > 28-04-2006).
      >
      > Foktje van der Meulen (partner: Meine de Haan, overl.:
      > 09-07-2002).
      > geb.: Pieterzijl, 30-09-1914. overl.: Dokkum, 23-04-2006. (NOF
      > 26-04-2006).
      >
      > Feikje Visser (partner: Piet Wolters).
      > geb.: Ee, 17-08-1948. overl.: Broeksterwoude, 24-04-2006. (NOF
      > 26-04-2006).
      >
      > Sipke Vrieswijk (partner: Marijke van der Ploeg, overl.:
      > 04-01-2003).
      > geb.: nb. (87 jaar). overl.: Dokkum, 26-04-2006. (NOF
      > 28-04-2006).
      >
      > Willem Zuidema.
      > geb.: Westergeast, 08-11-1918. overl.: Noardburgum, Nieuw
      > Toutenburg, 20-04-2006. (NOF 24-04-2006).
      >
      >
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
      >
      > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
      > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
      > naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
      >
      > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      > juli 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >


      --
      Esther at Gmail!


      [Non-text portions of this message have been removed]
    • Show all 4 messages in this topic