Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

32814Van Kammen / Kamling / Kamminga

Expand Messages
 • hanhugosmit
  Apr 27 2:31 AM
  • 0 Attachment
   Beste medespeurders,

   Heeft iemand zich al een gebogen over het voorgeslacht van Hendrik
   Annes en Antje Hylkes uit Oudkerk/Oenkerk een omgeving.

   Hun kinderen noemen zich – variërend op een thema- Van Kammen,
   Kamling, Kammeling en Kamminga.

   Ik kom zelf niet zo veel verder, misschien één van jullie?

   Hendrik Annes, huwt 22-11-1738 te Nes (Westdongeradeel) Antje Hylkes,
   Uit dit huwelijk:
   - Sjoukje, ~06-01-1743 Oudkerk
   - Saapke, ~27-05-1745 Oudkerk, overleden als Saapke Hendriks
   Kamminga op 29-04-1822 te Dantumadeel
   - Anne, ~29-01-1749 Oudkerk
   - Symke, geboren op 18-12-1751, doop op 2-3-1759 te Oenkerk,
   tweelingen
   - Janke, geboren op 18-12-1751, doop 2-3-1759 te Oenkerk,
   tweelingen, overleden als Janke Hendriks van Kammen op 23-10-1826 te
   Dantumadeel
   - Trijntje, geboren augustus 1754, doop 2-3-1759 te Oenkerk
   - Romke, geboren november 1756, doop 2-3-1759 te Oenkerk,
   overleden als Romke Hendriks Kamling op 16-03-1837 te Dantumadeel

   De ouders van Hendrik heb ik nog niet gevonden. Ouders van Antje zijn
   vermoedelijk de Hylke Reiners en NN.(Sjouk?) Romckes die op 04-07-
   1707 te Oosterlittens huwen. (Te Oosterlittens wordt op 02-11-1684
   een Sjouk gedoopt als dochter van Romcke Abes en Trijn Wijbes.
   Vernoemings-technisch zou dit allemaal keurig kloppen)


   Groet,
   Hugo