Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

3259Re: [Friesland-genealogy] voorstellen/vervolgmaitje/Tuinstra/Bijlsma/Riemersma.

Expand Messages
 • Fam Vreeken
  Dec 16, 2000
  • 0 Attachment
   Beste medespeurders,

   Hier de volgende gegevens,

   -Jurjen Ypes Tuinstra gehuwd met Antje Janis ?. Van beide nog geen gegevens
   bekend, hebben een zoon, Fedde Jurgen Tuinstra, geb. 24-07-1812 te Harlingen
   overl. 26-03-1871 te Tjerkwerd. Hij was gehuwd met Wybkjen Gerrijts
   Krijtenburg op 26-09-1847 te Bolsward. Wypkjen werd op 18-05-1821 te
   Tjerkwerd geb. en is overl 09-01-1894 te Wonseradeel. Voor Wypkjen was dit
   het tweede huwelijk.

   -Joost Sjoerds Bijlsma gehuwd met Goik Romkes, verder niets bekend, hebben
   een zoon Romke Joostens Bijlsma, gedoopt 28-04-1801 te Koudum. Overl.
   24-07-1855 te Wonseradeel. Hij huwde Pijtje Gerrits Krijtenburg op
   29-11-1834 te Wonseradeel. Pijtje werd op 10-02-1808 te Tjerkwerd geb. en is
   op 28-02-1808 ged. te Tjerkwerd. Overl. 21-02-1837 te Wonseradeel.

   -Jan Klazes Riemersma (kleermaker) gehuwd met Durkje Sytzes, geen verdere
   gegevens bekend, hebben een dochter Lolkje Jans Riemersma, geb. 02-05-1821
   te Berlikum, overl. 17-07-1885 te Harlingen. Zij huwde op13-05-1848 te
   Bolsward met Taeke Gerritz Krijtenburg, geb. 14-09-1817 te Tjerkwerd,
   overl.15-01-1902 te Harlingen. Taeke was timmerman.

   Van al deze personen zoeken we aanvullingen, wie weet heeft iemand nog iets
   aan onze gegevens.
   Groet Isabella.


   ----- Original Message -----
   From: "renemaboom" <renemaboom@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Saturday, December 16, 2000 1:02 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] voorstellen.


   Beste Isabella,

   Kun je wat meer in detail treden over datgene wat jij zoekt?????
   Diverse namen komen bekend voor.

   Jan Renema
   renemaboom@...

   ----- Original Message -----
   From: Roelof Varkevisser
   To: Friesland-genealogy@egroups.com
   Sent: Friday, December 15, 2000 11:34 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] voorstellen.


   Isabella,

   Een aantal van jouw namen ken ik ook
   van de drie onderstaande heb ik zelf ook wel wat gegevens:
   van der Wal (Ferwerderadeel)
   Doekes (een patroniem - Rinsumageest, Akkerwoude)
   de Groot (Ferwerderadeel)

   van deze heb ik vrij weinig gegevens:
   Tuinstra (Wonseradeel - Ferwerderadeel)
   Bijlsma (Grouw)
   Riemersma(Grouw - Ferwerderadeel)

   de Jong heeft volgens mij iedereen wel in z'n gegevens zitten, dus daar
   moet
   je wat meer over vertellen om contact te kunnen maken.

   Roelof