Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

32480Re: [Friesland-genealogy] Queries

Expand Messages
 • Anthony Hofstee
  Apr 6, 2006
   Thanks Cor. Did the act in Wonseradeel 1815 show anything about a
   previous marriage of Teetske? Tony

   At 12:15 PM 4/6/2006, you wrote:

   >Hallo Anthony.
   >Voor jou gezocht en gevonden:
   >
   >Huwelijksakte Wonseradeel (mairie Arum), 1815
   >Man: Jan Klaazes Volbeda
   >Vrouw: Teetske Klazes
   >Datum: 4 februari 1815, akte nr. 1
   >Perhaps you would look at this marriage and see
   >what it says about Teetske Klazes? I think it
   >will show a previous marriage. I have a few
   >other queries as well if you would be willing to look those up. Thanks. Tony
   >Antwoord:
   >
   >Teetske gedoopt in de Hervormde gemeente Piaam op 26-01-1782.
   >
   >Geboren 21-01-1782.
   >
   >Ouders van Teetske zijn Klaas Reins en Fokeltje Jaspers.
   >
   >Lidmaten van de gereformeerde gemeente.
   >
   >**************************************************************
   >
   >Huwelijksakte Menaldumadeel, 1829
   >Man: Klaas Jacobs Gosliga, oud 24 jaar, geboren te
   >Engelum
   >Ouders: Jacob Wybes Gosliga en Jeltje Klazes
   >Vrouw: Trijntje Pieters Schiphof, oud 29 jaar, geboren te
   >Berlikum
   >Ouders: Pieter Klazes Schiphof en Grietje Aukes
   >Datum: 13 mei 1829, akte nr. 27
   >
   >Wie wil in de huwelijksbijlagen kijken voor de geboortedatum en
   >plaats van Klaas> Thanks. Tony
   >Antwoord:
   >Klaas * 17-09-1804, doop te Engelum, grietenij Menaldumadeel op 07-10-1804.
   >
   >
   >*****************************************************************
   >
   >Overlijdensakte Menaldumadeel, 1824
   >Aangiftedatum 10 oktober 1824, blad nr. 36
   >Hiltje Jakobs Goslinga, vrouw, overleden 9 oktober 1824
   >Oud 80 jaar, weduwe
   >Met wie was zij getrouwt? Zijn de ouders genoemd? Thanks. Tony
   >Antwoord:
   >
   >Hiltje weduwe van Wijbe Klazes.
   >
   >Ouders bij getuigen onbekend.
   >
   >*******************************************
   >
   >Succes er mee van Cor.
   >


   --
   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Anti-Virus.
   Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.3.5/302 - Release Date: 4/5/2006
  • Show all 14 messages in this topic