Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

32439Re: Wybe Jacobs

Expand Messages
 • tabepap
  Apr 4, 2006
   Beste Esther,
   Wybe Jacobs is inderdaad twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw
   Froukje Sippes komt in mijn kwartierstaat voor (dr van Sippe Jans en
   Grietje Jans te Nijeholtpade). Voor de voorouders van Wybe Jacobs kun
   je het beste contact opnemen met Loek Nijholt. Authorisatieboeken WSW
   1749: Wybe Jacobs (man van Froukje Sippes), Jan Sippes [jr], Jan
   Sippes [sr], Rixt Jannes, Jannes Sippes, Rixt Sippes en Rixt Gosses
   (wed. van Frerik Jacobs) beroepen zich op hun bloedverwantschap met de
   erflaters Jan Renkes en Wybe Renkes (test fidei commis 22 oct 1650).
   Zelf heb ik niet gezocht naar de voorouders van Wybe Jacobs.

   Groet,
   Egbert
  • Show all 4 messages in this topic