Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

32413Re: [Friesland-genealogy] van der Schaaf - Koopmans

Expand Messages
 • Anthony Hofstee
  Apr 4, 2006
  • 0 Attachment
   Thanks Nynke. I will try to track Arjen down in the USA. Hopefully
   someone will take a look at the death of Maike Durks (Dirks) Koopal
   to see if this is the elusive Maaike Dirks Koopmans. Tony

   At 06:54 AM 4/4/2006, you wrote:

   >Tony,
   >
   >Arjen is in ieder geval in 1857 hertrouwd en in 1881 met echtgenote Antje
   >Romkes van der Wal, dochter Aukje, dochter Trijntje en haar echtgenoot Jan
   >Wybrens Groenveld en zoon Wybren, Jan's broer Frederik Wybrens Groenveld en
   >diens echtgenote Antje Wobbes Steensma en (vermoedelijk een neef?) Douwe
   >Jelles van der Schaaf richting Amerika gegaan:
   >
   >Bevolking Menaldumadeel
   >Arjen Douwes van der Schaaf, Gardenier
   >geb: 25 december 1815
   >Gekomen van Beetgum
   >Vertrokken naar Noord Amerika, 23 maart 1881
   >
   >Bevolking Menaldumadeel
   >Trijntje Arjens van der Schaaf
   >geb: 11 juli 1859
   >Gekomen van Engelum
   >Vertrokken naar Noord Amerika, 23 maart 1881
   >
   >Bevolking Menaldumadeel
   >Aukje Arjens van der Schaaf
   >geb: 28 juli 1861
   >Gekomen van Beetgum
   >Vertrokken naar Noord Amerika, 23 maart 1881
   >
   > enz.
   >
   >Maaike Dirks Koopmans moet dus tussen november 1855 (geboorte zoon Jelle) en
   >augustus 1857 (huwelijk met Antje van der Wal) zijn overleden.
   >Dan vermoed ik dat er ergens een fout is gemaakt, want de volgende akte zou
   >heel goed 'passen':
   >
   >Overlijdensakte Menaldumadeel, 1856
   >Aangiftedatum 7 februari 1856, akte nr. 21
   >Maaike Durks Koopal, vrouw, overleden 7 februari 1856
   >Oud 41 jaar, gehuwd
   >
   >Met vriendelijke groet,
   >Nynke van den Hooven.


   --
   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Anti-Virus.
   Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.3.5/300 - Release Date: 4/3/2006
  • Show all 3 messages in this topic