Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

32309Re: [Friesland-genealogy] Queries

Expand Messages
 • Anthony Hofstee
  Mar 29, 2006
   Cor, I have been going through the information
   you sent. All the names make sense except there
   are a lot inconsistencies in the
   information. They have mixed up names and
   dates. As far as I know Taetske (Teetske) Klazes
   is the daughter of Klaas Reins and Fokeltje
   Jaspers, however she could not have benn born in
   1722 since Klaas Reins and Fokeltje Jaspers did
   not marry until 21-6-1778 (in Piaam).

   errors
   Pieter Sakes Ploegstra should be Pieter Harkes Ploegstra
   Klaas Sakes Dijkstra should be Klaas Reins, vader van Taetske Klazes Dijkstra


   Huwelijksakte Wonseradeel (mairie Arum), 1815
   Man: Jan Klaazes Volbeda
   Vrouw: Teetske Klazes
   Datum: 4 februari 1815, akte nr. 1

   Perhaps you would look at this marriage and see
   what it says about Teetske Klazes? I think it
   will show a previous marriage. I have a few
   other queries as well if you would be willing to look those up. Thanks. Tony
   > Huwelijksakte Wonseradeel, 1829
   > Man: Pieter Harkes Ploegstra
   > Vrouw: Taetske Klazes Dijkstra
   > Datum: 18 juli 1829, akte nr. 64
   >
   > Antwoord:
   >
   > Tony, een heleboel namen allemaal horende bij
   > akte 64, maar ik vraag mij af of er niet te veel
   > aktes gefotografeerd zijn.
   > Je hebt weer wat uit te zoeken, groeten Cor Seinstra.
   >
   >
   >
   > Grietje Dirks de Ruiter wonende en overleden
   > 24-03-1827 te Kimswerd, oud 30 jaar, geboren te Hislum.
   > Dochter van Dirk Harmens de Ruiter, boere arbeider en Fetje Joukes.
   >
   > Gehuwd geweest met Pieter Saakes Ploegstra, arbeider te Kimswerd.
   >
   > Klaas Sakes Dijkstra vader van Taetske Klazes Dijkstra.
   >
   > Klaas overleden in 1785 te Piaam.
   >
   > Fokeltje Jaspers overleden 22-08-1809 te Wonseradeel, nalatende 5 dochters.
   >
   > Jan Klaases Volbeda overleden 31-05-1826 te Kimswerd / Wonseradeel.
   >
   > Oud 75 jaar, arbeider, gehuwd geweest met Taetske Pieters.
   >
   > Zoon van Klaas Symons Volbeda e Feykjen Pieters beide overleden.
   >
   > Teetske * 21-01-1722 te Piaam, gedoopt te Piaam op 27-01-1722.
   >
   > Dochter van Klaas Reins en Fokeltje Jaspers.
   >
   > Pieter * 04-02-1795 te Pingjum, zoon van
   > Harke Reinders en Willemke Pieters.
   >
   > Gedoopt ??-03-1795 Hervormde gememeente te Pingjum.
   >
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese
   >genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999
   >geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >--
   >No virus found in this incoming message.
   >Checked by AVG Free Edition.
   >Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.3.3/295 - Release Date: 3/28/2006
   >
   >
   >
   >
   >--
   >No virus found in this incoming message.
   >Checked by AVG Anti-Virus.
   >Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.3.3/295 - Release Date: 3/28/2006


   --
   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Anti-Virus.
   Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.3.3/295 - Release Date: 3/28/2006
  • Show all 14 messages in this topic