Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

32296Re: [Friesland-genealogy] Queries

Expand Messages
 • Anthony Hofstee
  Mar 29, 2006
   Thanks Cor. That is a lot of names. I will try and sort them out. Tony

   you wrote:

   > Huwelijksakte Wonseradeel, 1829
   > Man: Pieter Harkes Ploegstra
   > Vrouw: Taetske Klazes Dijkstra
   > Datum: 18 juli 1829, akte nr. 64
   >
   > Antwoord:
   >
   > Tony, een heleboel namen allemaal horende bij akte 64, maar ik
   > vraag mij af of er niet te veel
   > aktes gefotografeerd zijn.
   > Je hebt weer wat uit te zoeken, groeten Cor Seinstra.
   >
   >
   >
   > Grietje Dirks de Ruiter wonende en overleden 24-03-1827 te
   > Kimswerd, oud 30 jaar, geboren te Hislum.
   > Dochter van Dirk Harmens de Ruiter, boere arbeider en Fetje Joukes.
   >
   > Gehuwd geweest met Pieter Saakes Ploegstra, arbeider te Kimswerd.
   >
   > Klaas Sakes Dijkstra vader van Taetske Klazes Dijkstra.
   >
   > Klaas overleden in 1785 te Piaam.
   >
   > Fokeltje Jaspers overleden 22-08-1809 te Wonseradeel, nalatende 5 dochters.
   >
   > Jan Klaases Volbeda overleden 31-05-1826 te Kimswerd / Wonseradeel.
   >
   > Oud 75 jaar, arbeider, gehuwd geweest met Taetske Pieters.
   >
   > Zoon van Klaas Symons Volbeda e Feykjen Pieters beide overleden.
   >
   > Teetske * 21-01-1722 te Piaam, gedoopt te Piaam op 27-01-1722.
   >
   > Dochter van Klaas Reins en Fokeltje Jaspers.
   >
   > Pieter * 04-02-1795 te Pingjum, zoon van Harke Reinders en
   > Willemke Pieters.
   >
   > Gedoopt ??-03-1795 Hervormde gememeente te Pingjum.
   >
   >


   --
   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Anti-Virus.
   Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.3.3/295 - Release Date: 3/28/2006
  • Show all 14 messages in this topic