Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

31780Re: [Friesland-genealogy] jan jans Jilderda

Expand Messages
 • h.vries66
  Mar 1, 2006
  • 0 Attachment
   Hallo Ray,   Ik heb toch nog wat Jilderda's voor je .   met vr, groeten   Hessel de Vries   Genealogie van Jan Lolkes JILDERDA   Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DAN

   Datum : 01-03-2006

   Selectie : 'Personen in genealogie van Jan Lolkes JILDERDA [15864]'

   Sortering : Per tak   I.1 Jan Lolkes JILDERDA.

   Gehuwd met Trijntje Goffes.

   Uit dit huwelijk:

   1. Jan Jans JILDERDA (zie II.1 op blz. ).   II.1 Jan Jans JILDERDA, Landbouwer, geboren op 23-03-1787 te Anjum. Wonende te Sijbrandahuis, overleden op 06-06-1854 om 23.00 uur te Sijbrandahuis op 67-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-08-1818 te Westdongeradeel met Neeltje Reinders POSTMA, 27 jaar oud, geboren op 22-10-1790 te Niawier, overleden op 11-07-1873 om 01.00 uur te Wouterswoude op 82-jarige leeftijd, dochter van Reinder Annes POSTMA en Wijtske Markes RISPERS.

   Uit dit huwelijk:

   1. Trijntje Jans JILDERDA, geboren op 29-01-1823 om 06.45 uur te Sijbrandahuis, overleden op 09-07-1838 om 08.00 uur te Sijbrandahuis op 15-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 19.

   2. Jan Jans JILDERDA (zie III.2 op blz. ).   III.2 Jan Jans JILDERDA, geboren op 01-10-1826 om 01.00 uur te Sijbrandahuis.

   Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 25-05-1848 te Dantumadeel met Sjoukje Luitzens BOSMA, 21 jaar oud, geboren op 05-09-1826 om 04.30 uur te Dantumawoude, overleden op 19-08-1849 te Dokkum op 22-jarige leeftijd, dochter van Luitsen Wiegers BOSMA, Dagloner, koemelker, landbouwer, en Aukje Foppes WIEGERSMA.

   Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 13-05-1866 te Dantumadeel met Lydia Jacobs van der MEULEN, 36 jaar oud, geboren op 13-07-1829 te Sint Jacoba Parochie. Wonende te Wouterswoude, overleden op 06-04-1876 om 12.00 uur te Wouterswoude op 46-jarige leeftijd, dochter van Jacob Egberts van der MEULEN, Molenaarsknecht, en Minke Hinnes DILLEMA.

   Uit het eerste huwelijk:

   1. Jan Jans JILDERDA (zie IV.1 op blz. ).   IV.1 Jan Jans JILDERDA, Landbouwer, geboren op 10-08-1849 te Dokkum.

   Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1877 te Dantumadeel met Eke Mients BOUMA, 19 jaar oud, geboren op 29-09-1857 om 08.00 uur te Akkerwoude, dochter van Mient Mients BOUMA, Winkelier, en Jitske Feyes FEENSTRA.

   Uit dit huwelijk:

   1. Sjoukje JILDERDA, geboren op 11-02-1891 om 01.00 uur te Wouterswoude.

   Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-05-1912 te Dantumadeel met Anne Tjeerds ANNEMA, 29 jaar oud, geboren op 31-10-1882 om 17.00 uur te Rinsumageest, zoon van Tjeerd Annes ANNEMA, Landbouwer, en Sijke Tabes ANNEMA.
   ----- Original Message -----
   From: Ray Laurens Koolstra
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, March 01, 2006 2:05 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] jan jans Jilderda


   Hello Can someone find out who the parents are from Jan Jans Jilderda with birth dates etc who was married Sjoukje Luitjens Bosma

   Thanks Ray koolstra

   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   SPONSORED LINKS American family home insurance American family home insurance company American family home owner insurance
   Multi family home for sale Single family home for sale Family home finance


   ------------------------------------------------------------------------------
   YAHOO! GROUPS LINKS

   a.. Visit your group "Friesland-genealogy" on the web.

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   ------------------------------------------------------------------------------   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic