Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

31735Piso / Bolswarder Lenen (was: RE: Livius Piso)

Expand Messages
 • Munnik, E.J.
  Feb 26, 2006
   Beste Philip,   Er zijn twee takken van de familie Piso gerechtigd tot het "Hendrik Nannes en Catrijn Epesleen", één van de zgn. "Vier oude Bolswarder Studielenen". Het werd in 1511 gesticht door Hendrik Nannes, een vooraanstaande en zeer bemiddelde Bolswarder, en diens eerste vrouw Catrijn Epes. Deze stichting had oorspronkelijk ten doel het laten opdienen van zielenmissen voor Hendrik en zijn naasten, maar na de Reformatie is zij omgezet in een studiefonds ten bate van de nakomelingen van Hendrik Nannes. De stichting bestaat nog altijd.   Het gaat in dit geval om twee zoons van Jacob Jans Piso en Geesje Jacobs Wouters, namelijk Jan Piso (1817-1896) en Jacobus Piso (1831-1910), die allebei getrouwd waren met een gerechtigde tot het Hendrik Nannes en Catrijn Epesleen: Jeltje Berends de Wit, resp. Trijntje Steffens Bartstra. Hun nakomelingen Piso zijn daarmee eveneens gerechtigd tot het Leen. Een en ander moge blijken uit de twee onderstaande staakjes, samengesteld op basis van de Namenlijst van gerechtigden uit 1856, die je kunt vinden in G. Abma, "De vier Bolswarder lenen" (1979).   Met vriendelijke groeten,   Ernst-Jan Munnik   N.B. De vermoedelijke vader van Jeltje Steffens De Wit-De Jong uit Parenteel A (dus: Steffen Steffens) en de vermoedelijke moeder van Trijntje Steffens Bartstra-De Jong uit Parenteel B (dus: Trijntje Steffens) waren mogelijk broer en zus, en kinderen van Steffen Steffens en Jeltje Jans (tr. 1733).   A. Fragmentparenteel De Wit-De Jong   I. Jeltje Steffens de Jong, van Bolsward (waarsch. ged. Bolsward 30 okt. 1760 als dr. van Steffen Steffens en Lolkjen Tjerks), overl. Bolsward 3 maart 1839, tr. Bolsward 21 mei 1786 Harmen Berents de Wit, van Bolsward (waarsch. ged. Bolsward (R.-K. parochie St. Franciscus) 6 okt. 1758 als zn. van Berend de Wit en Grietje Harmens), overl. Bolsward 10 mei 1822.

   Uit dit huwelijk o.a.:

   1. Lolkjen Harmens de Wit, geb. Bolsward 14, ged. ald. 24 mei 1787.

   2. Berent Harmens de Wit, volgt IIa.

   3. Steffen Harmens de Wit, geb. Bolsward 4, ged. ald. 18 maart 1792.

   4. Hendrik Harmens de Wit, volgt IIb.   IIa. Berent Harmens de Wit, geb. Bolsward 14, ged. ald. 29 okt. 1789, tr. Bolsward 22 juni 1817 Marijke Sjoerds Tuinstra.

   Uit dit huwelijk o.a.:

   1. Sjoerd Berends de Wit, volgt IIIa.

   2. Jeltje Berends de Wit, volgt IIIb.   IIIa. Sjoerd Berends de Wit, geb. Bolsward 30 jan. 1818, overl. Bolsward 10 april 1878, tr. Bolsward 25 mei 1845 Sebella Hendriks Schiere, geb. Bolsward 21 april 1822, overl. Bolsward 2 maart 1896, dr. van Hendrik Dirks Schiere en Geeske Jans la Feber.

   Uit dit huwelijk:

   1. Marijke de Wit, geb. Bolsward 6 sept. 1845.

   2. Geeske de Wit, geb. Bolsward 26 aug. 1847.

   3. Berend de Wit, geb. Bolsward 21 sept. 1849, overl. Leeuwarden 20 april 1932, tr. Wonseradeel 24 mei 1873 Maatje Jorritsma, geb. .......... (Wonseradeel) 17 april 1844, overl. ..... (Wonseradeel) 17 april 1892, dr. van Sybren Wybes Jorritsma en Dieuwke Lieuwes Kas.

   4. Hendrik de Wit, geb. Bolsward 2 mei 1852.

   5. Jeltje de Wit, geb. Bolsward 19 sept. 1854.

   6. Harmen de Wit, geb. Bolsward 21 jan. 1857.

   7. Minke de Wit, geb. Bolsward 28 maart 1859, overl. Bolsward 3 sept. 1859.

   8. Frederik de Wit, geb. Bolsward 13 nov. 1860.

   9. Minke de Wit, geb. Bolsward 5 febr. 1863.

   10. Johanna de Wit, geb. Bolsward 29 juni 1867.   IIIb. Jeltje Berends de Wit, geb. Bolsward 7 okt. 1820, (waarsch.) overl. Bolsward 27 febr. 1889, tr. Bolsward 3 maart 1844 Jan Jacobs Piso, geb. Bolsward 2 april 1817, overl. Wildervank 12 maart 1896 (aangifte Bolsward 16 maart 1896), zn. van Jacob Jans Piso en Geesje Jacobs Wouters.

   Uit dit huwelijk:

   1. Geeske Piso, geb. ...... (Utingeradeel) 6 april 1844, overl. Bolsward 2 april 1850.

   2. Marijke Piso, geb. Appelscha 5 april 1846.

   3. Jacob Piso, geb. Bolsward 22 jan. 1848.

   4. Trijntje Piso, geb. Bolsward 16 sept. 1849.

   5. Geeske Piso, geb. Leeuwarden 5 dec. 1851.

   6. Berend Piso, geb. Bolsward 1 maart 1854.

   7. Levenloze zoon, geb. Bolsward 15 mei 1856.

   8. Frederik Piso, geb. ......... (Utingeradeel) 27 mei 1857.

   9. Johanna Piso, geb. ........ (Smallingerland) 20 maart 1859, overl. ...... (Smallingerland) 22 maart 1859.

   10. Johan Piso, geb. Bolsward 9 april 1862.

   11. Baukje Piso, geb. Bolsward 26 jan. 1864.   IIb. Hendrik Harmens de Wit, geb. Bolsward 14, ged. ald. 26 sept. 1793, tr. Bolsward 9 juli 1820 Trientje Roel(o)fs Feringa.

   Uit dit huwelijk o.a.:

   1. Roelof de Wit, geb. Bolsward 16 aug. 1822.   ------------------------   B. Fragmentparenteel Bartstra-De Jong   I. Trijntje Steffens de Jong, van Bolsward (waarsch. geb. Bolsward 12, ged. ald. 17 juni 1770 als dr. van Steffen Jans en Trijntje Steffens), overl. Bolsward 6 sept. 1857, tr. Bolsward 25 mei 1794 Douwe Sjoerds Bardstra (Bartstra), van Bolsward (waarsch. geb. Bolsward 10 febr., ged. ald. 3 maart 1774 als zn. van Sjoerd Douwes en Trijntje Leenerts), overl. Bolsward 25 jan. 1826.

   Uit dit huwelijk o.a.:

   1. Sjoerd Douwes Bartstra, geb. Bolsward 29 dec. 1794, ged. ald. 15 jan. 1795, overl. [Groningen?] na 1830.

   2. Trijntje Douwes, geb. Bolsward 26 okt., ged. ald. 10 nov. 1796.

   3. Maatje Douwes, geb. Bolsward 21 april, ged. ald. 9 mei 1799.

   4. Steffen Douwes, geb. Bolsward 9, ged. ald. 25 maart 1802, overl. 1802-1804.

   5. Steffen Douwes Bartstra, volgt II.   II. Steffen Douwes Bartstra (Bardstra), geb. Bolsward 22 jan., ged. ald. 2 febr. 1804, overl. Bolsward 2 maart 1863, tr. Bolsward 7 okt. 1827 Sytske Jaans Mobach, geb. Bolsward 13 jan., ged. ald. 3 febr. 1803, overl. Bolsward 9 juli 1869, dr. van Jaan Pieters Mobach en Eke Martens.

   Uit dit huwelijk o.a.:

   1. Douwe Steffens Bartstra, geb. Bolsward 8 nov. 1828, overl. Bolsward 16 juli 1909.

   2. Jaan Steffens Bartstra, geb. Bolsward 16 mei 1830, overl. Bolsward 1 aug. 1831.

   3. Sjoerd Steffens Bartstra, tweeling met de voorgaande, geb. Bolsward 16 mei 1830.

   4. Eeke Steffens Bartstra, geb. Bolsward 11 febr. 1833, overl. IJlst 20 mei 1917.

   5. Trijntje Steffens Bartstra, volgt III.

   6. Jaan Bartstra, geb. Bolsward 20 dec. 1836, overl. Bolsward 24 mei 1838.

   7. Jaan Steffens Bartstra, geb. Bolsward 1 maart 1839.

   8. Pieter Steffens Bartstra, geb. Bolsward 24 juni 1841.

   9. Steffen Steffens Bartstra, geb. Bolsward 8 maart 1843, overl. Bolsward 11 juli 1843.

   10. Steffen Steffens Bartstra, geb. Bolsward 1 febr. 1845, overl. Bolsward 19 april 1850.   III. Trijntje Steffens Bartstra, geb. Bolsward 5 okt. 1834, overl. Leeuwarden 11 dec. 1916, tr. Bolsward 13 mei 1860 Jacobus Jacobs Piso, geb. Bolsward 1 nov. 1831, overl. ...... (Aengwirden) 11 aug. 1910, zn. van Jacob Jans Piso en Geesje Jacobs Wouters.

   Uit dit huwelijk o.a.:

   1. Geesje Piso, geb. ....... (Aengwirden) 4 mei 1861, overl. Leeuwarden 3 nov. 1929.

   2. Sytske Piso, tweeling met de voorgaande, geb. ....... (Aengwirden) 4 mei 1861, overl. Leeuwarden 6 juli 1940.

   3. Catharina Piso, geb. ....... (Aengwirden) 21 febr. 1863.

   4. Stephanus Janus Piso, geb. ....... (Aengwirden) 15 mei 1865, beneficiant van het Hendrik Nannes en Catrijn Epesleen 1877-1890.

   5. Jakoba Piso, geb. ....... (Aengwirden) 14 dec. 1867.

   6. Eke Hillegonda Johanna Piso, geb. ....... (Aengwirden) 15 maart 1874.

   7. Jacob Frederik Piso, geb. ....... (Aengwirden) 5 nov. 1878.   ________________________________

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com namens keizerkarel
   Verzonden: za 25-2-2006 13:34
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Livius Piso   Geachte nieuwsgroepers,

   De geslachtsnaam Piso is in deze groep al enige malen gevallen, ook
   vrij recentelijk.

   Dit geslacht lijkt terug te voeren te zijn tot Livius (Lieuwe) Piso,
   in 1701 als student ingeschreven aan de Universiteit van Franeker
   bij professor (rector magnificus) Anton Schulting, waarbij
   aangetekend staat dat hij afkomstig is van Bolsward. Hij huwde te
   Franeker 27-05-1708 met Marijke Douwes Reijtsma. Livius Piso blijkt
   later predikant te zijn geweest.

   Is er connectie met de familie Piso, beschreven in de Nederlandsche
   Leeuw 1983 (Die Familien Pies-Piso in Leiden und Amsterdam), en / of
   is er misschien een connectie met één van de vier
   Bolswarder "leenen"?

   Met vriendelijke groet,
   Philip van Dael.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic