Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

313Re: Test of dit doorkomt

Expand Messages
 • Pieke van der Schaaf.
  Nov 11, 1999
   Goeie Sietske. "Eale Frya Fresena" betekend niets anders dan 'Edele vrije
   Friezen'
   De Groningse familie Pathuis heeft dit als wapenspreuk bij hun familiewapen.
   De groetsje van Pieke v/d Schaaf

   Sietske Hoogerhuis wrote:

   > From: "Sietske Hoogerhuis" <sietske.hoogerhuis@...>
   >
   > Hallo,
   >
   > ik ben het met iedereen, die er zo over denkt, eens dat dit onderwerp "off
   > topic" is. Niettemin, ik ben toch wel blij met de informatie. Ik denk dat
   > velen van ons met hetzelfde mailprogramma (en dezelfde tycoon) te maken
   > hebben, en ik heb de laatste tijd al meer problemen gehoord. Ook ik ben voor
   > mijn genealogische informatie mede afhankelijk van de bijdragen van andere
   > genealogen via email. Dus, toch dank voor deze test. En ook dank aan Hessel
   > voor het stellen van een vraag die mij ook intrigeerde.
   >
   > Laat Bill Gates onze samenwerking niet verstoren!
   >
   > Kennen jullie trouwens de kreet: "Eala Frya Fresena" en weet iemand wat dat
   > betekent?
   >
   > Mei freonlike groetnis,
   >
   > Sietske Hoogerhuis <sietske.hoogerhuis@...>
   >
   > ----- Oorspronkelijk bericht -----
   > Van: Koop Koning <Koop.Koning@...>
   > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   > Verzonden: woensdag 10 november 1999 9:24
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Test of dit doorkomt
   >
   > > From: "Koop Koning" <Koop.Koning@...>
   > >
   > >
   > > Hallo
   > >
   > > Het komt soms voor op discussie lijsten dat mensen mailtjes
   > > verkeerd interpreteren en dat reacties verkeerd worden opgevat.
   > >
   > > Ik denk dat de strekking van het onderstaande onder beide
   > > categorien valt en stel voor om proberen elkaar standpunt te
   > > begrijpen en dat deze voor de ander negatieve gevoelens kan
   > > opwekken
   > >
   > > Eigenlijk zonde van de energie
   > > ook anderen worden er verder mee lastig gevallen terwijl er eigenlijk
   > > maar een beperkt probleem is
   > > Ik stel voor om in het geval van wroeging de beide partijen elkaar
   > > bestoken met vervelende mail en vervolgens niet meer de gehelge
   > > discussie lijst.
   > >
   > > m vr gr
   > >
   > > Koop Koning
   > > From: "c.morra" <cmorra@...>
   > >
   > > Geachte Hessel de Vries,
   > >
   > > Daar ik problemen had met het filteren van deze nieuwsgroep heb ik met een
   > > lid van deze groep een test uitgevoerd om de doorvoer van berichten te
   > > controleren. Op de test heb ik vele positieve reacties mogen ontvangen.
   > Aan
   > > alle die mij berichten mijn DANK. Ook aan jouw Hessel de Vries daar je
   > > reageerde.
   > >
   > > Je schreef : Wat heeft dit met genealogy te maken???????
   > >
   > > Heel veel beste Hessel de Vries. Laat me het eenvoudig uitleggen.
   > >
   > > Ik heb een hele grote stomminteit begaan om naast een ander programma voor
   > > het versturen en ontvangen van e-mails het programma 'Outlook Express' van
   > > Microsoft te installeren.Ik heb aangeven dat ik dit programma als
   > standaard
   > > programma zou gebruiken voot te e-mailen. In mijn onschuld dacht ik dat ik
   > > het makkelijk terug zou kunnen draaien. Maar niets is minder waar Hessel
   > de
   > > Vries. Zoals jij en ik in de kranten hebben kunnen lezen zorgt meneer
   > Gates
   > > ervoor dat zijn programmatuur alle niet Microsoft programma's het leven
   > > zuur maakt. Het filteren van nieuwsgroepen ging bij mijn oude programma
   > > niet meer goed. Verschillende berichten kreeg ik niet meer door. Ik zag
   > > geen mogelijkheid om Outlook te verwijderen (weer een truc van Gates). Ik
   > > heb daarom Outlook Express opnieuw geinstalleerd en de vraag of ik het
   > > programma als standaard wilde gebruiken negatief beantwoord. Ik heb de
   > > filters in mijn oude programma weer opnieuw ingesteld.
   > > Daar ik mij pas had voorgesteld in deze nieuwsgroep en daarop zeer
   > > waardevolle GENEALOGISCHE gegevens van leden heb mogen ontvangen, was het
   > > voor mij van het aller grootste belang om geen enkel bericht te missen.
   > > Vandaar Hessel de Vries heb ik in deze nieuwsgroep een (1) piep klein
   > > regeltje neergezet met de tekst 'Test of dit doorkomt'.
   > >
   > > Gelukkig heb ik ook jouw bijdrage moge ontvangen.
   > >
   > > Met vriendelijke groet,
   > > Carel Morra
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   > >
   > > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   > >
   >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
  • Show all 10 messages in this topic