Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

306Re: Test of dit doorkomt

Expand Messages
 • c.morra
  Nov 9, 1999
   Geachte Hessel de Vries,

   Daar ik problemen had met het filteren van deze nieuwsgroep heb ik met een
   lid van deze groep een test uitgevoerd om de doorvoer van berichten te
   controleren. Op de test heb ik vele positieve reacties mogen ontvangen. Aan
   alle die mij berichten mijn DANK. Ook aan jouw Hessel de Vries daar je
   reageerde.

   Je schreef : Wat heeft dit met genealogy te maken???????

   Heel veel beste Hessel de Vries. Laat me het eenvoudig uitleggen.

   Ik heb een hele grote stomminteit begaan om naast een ander programma voor
   het versturen en ontvangen van e-mails het programma �Outlook Express' van
   Microsoft te installeren.Ik heb aangeven dat ik dit programma als standaard
   programma zou gebruiken voot te e-mailen. In mijn onschuld dacht ik dat ik
   het makkelijk terug zou kunnen draaien. Maar niets is minder waar Hessel de
   Vries. Zoals jij en ik in de kranten hebben kunnen lezen zorgt meneer Gates
   ervoor dat zijn programmatuur alle niet Microsoft programma's het leven
   zuur maakt. Het filteren van nieuwsgroepen ging bij mijn oude programma
   niet meer goed. Verschillende berichten kreeg ik niet meer door. Ik zag
   geen mogelijkheid om Outlook te verwijderen (weer een truc van Gates). Ik
   heb daarom Outlook Express opnieuw geinstalleerd en de vraag of ik het
   programma als standaard wilde gebruiken negatief beantwoord. Ik heb de
   filters in mijn oude programma weer opnieuw ingesteld.
   Daar ik mij pas had voorgesteld in deze nieuwsgroep en daarop zeer
   waardevolle GENEALOGISCHE gegevens van leden heb mogen ontvangen, was het
   voor mij van het aller grootste belang om geen enkel bericht te missen.
   Vandaar Hessel de Vries heb ik in deze nieuwsgroep een (1) piep klein
   regeltje neergezet met de tekst �Test of dit doorkomt'.

   Gelukkig heb ik ook jouw bijdrage moge ontvangen.

   Met vriendelijke groet,
   Carel Morra
  • Show all 10 messages in this topic