Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

30457Van Brug

Expand Messages
 • Cor Smits
  Jan 1, 2006
   For Harry:
   From Cor Smits:
   Kwartierstaat van Harmen van Brug
   Generatie 1 ( kwartierdrager )
   1 Harmen van Brug, geboren op maandag 22-10-1900 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23-10-1900 [bron: Tresoar; Geb.akte nr. 271].
   Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24-06-1922 in Leeuwarden met Rixtje van Duinen, geboren op vrijdag 29-06-1900 in Westdongeradeel, dochter van Abe van Duinen en Jantje Smids. Rixtje is overleden op zondag 08-06-1930 in Leeuwarderadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11-06-1930 [bron: Tresoar; Ovl.akte nr. 59].[bron bij het huwelijk van Rixtje en Harmen: Tresoar; Huw.akte nr. 179]

   Generatie 2 ( ouders )
   2 Fokke van Brug, geboren op donderdag 16-09-1869 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18-09-1869 [bron: Tresoar; geb.akte nr. 248]. Fokke is overleden op zaterdag 17-01-1903 in Sneek, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-01-1903 [bron: Tresoar; Ovl.akte nr. 21].
   Hij trouwde 23 jaar oud op zaterdag 02-09-1893 in Wymbritseradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
   3 Tietje Haringa, 20 jaar oud, geboren op donderdag 21-08-1873 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22-08-1873 [bron: Tresoar; geb.akte nr. 276]. Tietje is overleden op zaterdag 30-05-1931 in Hemelumer Oldeferd, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 01-06-1931.

   [bron bij het huwelijk van Fokke en Tietje: Tresoar; Huw.akte nr. 96]
   Kinderen van Fokke en Tietje:
   I. Simon, geboren op maandag 18-12-1893 in Folsgare (Wymbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-12-1893 [bron: Tresoar; Geb.akte nr. 359].
   Hij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 07-04-1915 in Leeuwarderadeel met Jeltje de Wilde, geboren omstreeks 1891 in Leeuwarden, dochter van Nicolaas de Wilde en Feikje Verhaag. [bron bij het huwelijk van Jeltje en Simon: Tresoar; Huw.akte nr. 12]
   II. Antje, geboren op donderdag 12-12-1895 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13-12-1895 [bron: Tresoar; Geb.akte nr. 350].
   III. Gurbe, geboren op maandag 18-07-1898 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-07-1898 [bron: Tresoar; geb.akte nr. 204].
   IV. Harmen (Zie 1)


   Generatie 3 ( grootouders )
   4 Gurbe Herres van Brug, geboren op dinsdag 22-11-1831 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22-11-1831 [bron: Tresoar; Geb.akte nr. 211]. Gurbe Herres is overleden op dinsdag 21-01-1902 in Wymbritseradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23-01-1902 [bron: Tresoar; ovl.akte nr. 11].
   Hij trouwde 24 jaar oud op zaterdag 07-06-1856 in Wymbritseradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
   5 Antje Jans Reima, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 30-11-1832 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 01-12-1832 [bron: Tresoar; geb.akte blad nr. 114]. Antje Jans is overleden op vrijdag 12-04-1918 in Wymbritseradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-04-1918 [bron: Tresoar; Ovl.akte nr. 49].

   [bron bij het huwelijk van Gurbe Herres en Antje Jans: Tresoar; Huw.akte nr. 62]
   Kind van Gurbe Herres en Antje Jans:
   I. Fokke (Zie 2)

   6 Symen Haringa
   Hij trouwde op zaterdag 12-05-1866 in Wymbritseradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
   7 Anna Zandstra

   [bron bij het huwelijk van Symen en Anna: Tresoar; Huw.akte nr. 39]
   Kind van Symen en Anna:
   I. Tietje (Zie 3)


   Generatie 4 ( overgrootouders )
   8 Herre Gerbens van Brug, geboren omstreeks 1811. Herre Gerbens is overleden op woensdag 24-09-1845 in Wymbritseradeel, ongeveer 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24-09-1845 [bron: Tresoar; Ovl.akte nr. 133].
   Hij trouwde ongeveer 20 jaar oud op dinsdag 28-06-1831 in Wymbritseradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
   9 Baukje Jans Roorda

   [bron bij het huwelijk van Herre Gerbens en Baukje Jans: Tresoar; Huw.akte nr. 39]
   Kind van Herre Gerbens en Baukje Jans:
   I. Gurbe Herres (Zie 4)

   10 Jan Reima
   Hij trouwde op zaterdag 21-08-1824 in Dokkum. Het huwelijk werd aangegaan met:
   11 Baukje Hedzers Kamminga (van Kam)

   [bron bij het huwelijk van Jan en Baukje Hedzers: Tresoar; Huw.akte nr. 19]
   Kind van Jan en Baukje Hedzers:
   I. Antje Jans (Zie 5)


   Index
   Brug van, Antje (*12-12-1895) Dochter van 2
   Brug van, Fokke (*16-09-1869, †17-01-1903) 2
   Brug van, Gurbe (*18-07-1898) Zoon van 2
   Brug van, Gurbe Herres (*22-11-1831, †21-01-1902) 4
   Brug van, Harmen (*22-10-1900) 1
   Brug van, Herre Gerbens (*±1811, †24-09-1845) 8
   Brug van, Simon (*18-12-1893) Zoon van 2
   Duinen van, Abe (*20-04-1877, †13-01-1925) Schoonvader van 1
   Duinen van, Rixtje (*29-06-1900, †08-06-1930) Partner van 1
   Haringa, Symen 6
   Haringa, Tietje (*21-08-1873, †30-05-1931) 3
   Kamminga (van Kam), Baukje Hedzers 11
   Reima, Antje Jans (*30-11-1832, †12-04-1918) 5
   Reima, Jan 10
   Roorda, Baukje Jans 9
   Smids, Jantje (*04-08-1878, †04-12-1974) Schoonmoeder van 1
   Verhaag, Feikje (*25-08-1863) Schoonmoeder van kind van 2
   Wilde de, Jeltje (*±1891) Schoondochter van 2
   Wilde de, Nicolaas (*16-04-1866) Schoonvader van kind van 2
   Zandstra, Anna 7

   Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 01-01-2006 21:10

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 2 messages in this topic