Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

29839+ Overlijdensberichten Friesland 02-12-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  Dec 2, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 02-12-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Christina Bruinsma (partner: Lippe de Wagt, overl.: 17-10-1992).
   geb.: nb. (85 jaar). overl.: Beetstersweach / Beetsterzwaag, 25-11-2005. (Wkl 01-12-2005).

   Matteo Buruma.
   geb.: 24-09-1999. overl.: Hallum, 29-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Trijntje de Bruin (partner: Nicolaas Petrus Tolsma, overl.: 09-01-1982).
   geb.: Harlingen, 02-03-1920. overl.: Leeuwarden, 29-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Pieter Fabriek (partner: Marie Etienne).
   geb.: 03-10-1911. overl.: Wolvega, 29-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Tirza Gesina Elisabeth Jurna.
   geb.: Sneek, 09-01-1971. overl.: Sneek, 25-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Siebren Klompstra (partner: Doete van der Meer).
   geb.: 10-03-1911. overl.: 29-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Jacob Soet (partner: F. Postma).
   geb.: Oudehorne, 27-07-1910. overl.: Gorredijk, 26-11-2005. (Wkl 01-12-2005).

   Liskje Stelwagen (partner: Pieter Dalstra, overl.: 17-07-1964).
   geb.: nb. (98 jaar). overl.: Surhuisterveen, 30-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Klaas van der Bij (partner: Jetske-Aagje Snieder).
   geb.: 16-02-1926. overl.: Leeuwarden, 30-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Jan van Etten (partner: Els Piest).
   geb.: Zunderdorp, 02-04-1938. overl.: Meppel, 29-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).

   Hendrikje (Hennie) Zandstra (partner: Marten Bron, overl.: 11-03-2004).
   geb.: nb. (73 jaar). overl.: Heerenveen, 29-11-2005. (LC 01-12-2005 (week 48)).