Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

29828Re: [Friesland-genealogy] Re: Arend Kerstes Jellema

Expand Messages
 • G.Brouwer
  Dec 2, 2005
   Henk,

   Alstublieft,
   Maar kijk het goed na, want alles is niet van mijn hand.

   Gerbert.

   --------------------------------------------------------------------------------

   Kwartierstaat van Arend Kerstes Jellema

   Generatie I

   1 Arend Kerstes Jellema; geboren 21 feb 1793 te Oudehorne ,SCO, gedoopt
   te Oudehorne ,SCO, veehouder.
   Hij trouwde 30 maart 1817, met Antjen Folkerts Bouma; geboren 9 april 1798
   te Oudeschoot ,SCO, gedoopt te Oudeschoot ,SCO, overleden 24 juni 1869 te
   Schoterland ,SCO.

   Generatie II

   2 Kerst Jelles Jellema; gedoopt 24 sep 1752 te Oudehorne ,SCO.
   Trouwde 20 mei 1781 te Oudehorne ,SCO, met
   3 Grietje Martens de Jong.


   Generatie III

   4 Jelle Baekes; geboren 1721 te Oudeschoot ,SCO, boer, overleden te
   Langezwaag ,OPS.
   Trouwde met
   5 Corneliske Kerstes Caspers; gedoopt 1715.

   6 Marten Willems; slager.
   Trouwde 20 dec 1750 te Hoornsterzwaag (SCO) ,?, met
   7 Wypkjen Johannes; gedoopt 26 juni 1729.


   Generatie IV

   8 Baeke Redzes; geboren rond 1685 te Nieuwehorne ,SCO, boer, overleden
   1773 te Oudeschoot ,SCO.
   Trouwde met
   9 Akke Keimpes; geboren 1692 te 't Meer ,SCO, overleden 1763 te
   Oudeschoot ,SCO.

   12 Willem Jacobs; geboren rond rond 1700.
   Trouwde met
   13 Naents Uilkes; geboren rond rond 1702.

   14 Johannes Hendriks; geboren rond 1704.
   Trouwde met
   15 Grietje Hanses; geboren rond 1706.


   Generatie V

   16 Reitse Beckes; geboren rond 1660, overleden voor 30 juni 1735 te
   Nieuweschoot ,SCO.
   Trouwde met
   17 onb; geboren rond rond 1661.

   18 Keimpe Harmens; gedoopt 20 sep 1661 te Heerenveen ,SCO, huisman.
   Trouwde na 25 nov 1677 te Langezwaag ,OPS, met
   19 Antje Beckes.


   Generatie VI

   32 Becke Reitses; geboren rond 1634.
   Trouwde met
   33 Jantien Hendricks; geboren rond 1635.

   36 Harmen Beenes; overleden voor 18 juni 1679 te 't Meer ,SCO.
   Trouwde (2) 1 okt 1654 te Heerenveen ,SCO, met Lutger Jacobs.
   Trouwde (3) 12 april 1657 te Heerenveen ,SCO, met Ael Arjens; overleden 16
   juni 1679 te 't Meer ,SCO.
   Trouwde (4) 2 feb 1668 te Heerenveen ,SCO, met Gooyts Tzietzes.
   Trouwde (5) 14 jan 1672 te Heerenveen ,SCO, met Antje Jelles.
   Trouwde (1) 14 jan 1649 te Heerenveen ,SCO, met
   37 Uilk Keimpes; overleden voor 1654.

   38 = 32 (Becke Reitses)

   39 = 33 (Jantien Hendricks)


   Generatie VII

   64 Reyttie Roens; overleden rond 1667 te Katlijk ,SCO.
   Trouwde (2) na rond feb 1649 te Oudega ,SMA, met Detje Wopkes.
   Trouwde (3) voor 1657, met Foockel Wopkes; geboren rond rond 1620,
   overleden rond 1692 te Bergumerdam.
   Trouwde (1) 23 april 1634 te Heerenveen ,SCO, met
   65 Rink Taedr.
   Zij hertrouwde met Saeke Tiedgers; geboren rond rond 1611.
   66 Hendrick Woltersz; geboren rond 1590.
   Trouwde met
   67 Heerdu (Ferdu) Wytsesdr; geboren rond 1600.

   72 Beene Harmens; geboren rond 1598.
   Trouwde met
   73 Auck Michielsdr; geboren 1600.

   74 Keimpe Isbrandts.
   Trouwde met
   75 Trijn Annedr.


   Generatie VIII

   128 Rone Reitszes; geboren rond rond 1582, dorprechter/stelling,
   overleden voor 1637.
   Trouwde rond 1607, met
   129 Hantje Jansdr; geboren rond rond 1584.

   132 Wolter Claesz; geboren rond 1560, overleden voor 1640.
   Trouwde met
   133 onb; geboren rond rond 1566.

   146 Michiel onb; geboren rond rond 1574.
   Trouwde met
   147 onb; geboren rond rond 1576.


   Generatie IX

   264 Claes Woltersz; geboren rond 1530.
   Trouwde met
   265 Frouck Wybe Tietes; geboren rond 1540.

   --------------------------------------------------------------------------------
   ----- Original Message -----
   From: "knehtims" <smit-henk@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, December 02, 2005 1:50 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Arend Kerstes Jellema


   Gerbert,

   tot
   Jelle Baekes (Biekes) x Corneliske Caspers en
   Marten Willems x Wiepke Johannes
   en hun kinderen.

   Groet, Henk

   <KNIP>
   > Tot hoever heb je het voorgeslacht van Arend Kerstes Jellema
   > uitgezocht?
   >
   > Groet,
   > Gerbert   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 8 messages in this topic