Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

29805Re: welke Antje Folkerts Bouma is nu de juiste?

Expand Messages
 • knehtims
  Dec 1, 2005
   Appy,

   Hartelijk dank voor je speurwerk.
   Het bewijs is geleverd
   Duidelijker kan niet dacht ik zo!

   Groet, Henk

   <KNIP>
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Appy de Vries
   <appydevries@p...> wrote:
   >
   > Henk;
   > bknr.4082 akte 9 huw.30-03-1817
   > s.middags 12 uur.
   > Arend Karstes Jellema [24j.] van beroep
   > boerenknegt geb.te Oudehorne en won.
   > Nieuweschoot beide binnen de Grietenij,
   > en meerderj. zoon van Ke[a]rst Jelles Jellema
   > huisman te Oudehorne voorschreven en van
   > Grietje Martens [de Jong] overleden,met toestemming van derzelve
   zijner vader,
   > blijkens akte van consent,in dato den zevenden Maart jongstleden
   voor de notaris Kool van Heeren te Heerenveen gepasseerd,
   > en den achtsten aanvolgenden aldaar geregistreerd,bruidegom ter eenre;
   > en
   > Antje Folkerts Bouma [18j] geb. te Oudeschoot
   > mede binnen deze Grietenij, minderj.dochter van
   > Folkert Hotzes Bouma en Gatske Hendriks,
   > echtelieden en huislieden aldaar,zonder beroep,
   > inwonende bij en met toestemming van dezelve
   > hare ouders,volgens akte van consent ,alsmede
   > op gezegden zevenden Maart voor genoemden
   > notaris en getuigen
   > verleden ?,en alsvoren geregistreerd, bruid ter
   > andere zijde.
   > dan;
   > bknr. 4184 akte 99.
   > In het jaar 1869 den 25 .ste dag der maand
   > Juny zijn voor ons ,ondergetekende ,ambtenaar
   > burgerlijke stand der gem.Schoterland,provincie
   > Friesland verschenen;
   > Keimpe Abeles Wytsma [ 40j] boer te Nieuweschoot
   > en Marten Hanses v.d. Berg [27j] van boerenbedrijf
   > won.Nieuweschoot ,welke ons verklaard hebben,
   > dat Antje Folkerts Bouma [ 71j.]
   > zonder beroep ,gestorven en won.te Nieuweschoot
   > gehuwd met Arend Kerstes Jellema,dochter van Folkert Hotzes Bouma
   > en Geeske Hendriks de Jong [ beide overl.] op den
   > 24.ste der maand Juny ,des middags ten twee ure
   > in het huisnr.9 te Nieuweschoot.
   > <KNIP>
   > > > Overlijdensakte Schoterland, 1869
   > > > Aangiftedatum 25 juni 1869, akte nr. 99
   > > > Antje Folkerts Bouma, vrouw, overleden 24 juni 1869
   > > > Oud 71 jaar, gehuwd (+1798)
   > <KNIP>
  • Show all 9 messages in this topic