Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

28549+ Overlijdensberichten Friesland 30-09-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  Sep 30, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 30-09-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Marcus Clowting (partner: Trijntje Ferwerda).
   geb.: Harlingen, 05-06-1928. overl.: Harlingen, 27-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Grietje de Haan (partner: Johannes Mooi).
   geb.: Tzum, 23-04-1930. overl.: Sexbierum, 28-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Hendrik de Roo (partner: Maria Sloot, overl.: 16-12-1995).
   geb.: Emmen, 24-06-1924. overl.: Leeuwarden, 28-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Gerrit Douma (partner: Sjoukje P. van Gunst).
   geb.: 06-05-1938. overl.: Groningen, 26-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Wiebe Feenstra (partner: A.R. (Nolly) van Voorthuysen).
   geb.: Molkwerum, 29-06-1924. overl.: Ede, 28-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Goitske Gorter (partner: Andries Cats, overl.: 03-10-1973).
   geb.: 09-11-1914. overl.: 27-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Lutske Taetske Kooiker (partner: Jan Buwalda).
   geb.: Grou / Grouw, 14-06-1920. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 27-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Albertus Moes (partner: Durkje Nijholt).
   geb.: Smilde, 18-08-1924. overl.: Assen, 24-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Anna (Zus) Schuurmans (partner: Antonie Rinze Franssen).
   geb.: Akkrum, 20-01-1917. overl.: Leeuwarden, 24-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).

   Thijs Auke Zwarts (partner: G� Miggels).
   geb.: nb. (69 jaar). overl.: Hoogeveen, 27-09-2005. (LC 29-09-2005 (week 39)).