Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

27680Re: Stienstra

Expand Messages
 • Annemarth Sterringa
  Aug 5, 2005
   Hessel,

   Onze moderator heeft een fijne site van zijn familie:-)
   http://www.stienstra.net/

   Meinze Reinders Stienstra, stoarn foar 1856.
   Hy wie troud mei
   Aafke Harmens Mossel, stoarn op 30 april 1856.
   út dit houlik:
   1 : Janke Meinzes Stienstra, berne te Feanwâlden om ende by 1811,
   wenjend te Ljouwert.
   Hja is troud te Ljouwert op 11 maaie 1856 (akte 44) mei Elias
   Sjierks de Wit, bôlebakker, berne te Harns om ende by 1827, wenjend
   te Ljouwert, natuerlike soan fan Lutske Elias de Wit.

   Groetjes,
   Annemarth


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "h.vries66"
   <h.vries66@c...> wrote:
   > Hallo allemaal,
   >
   > Wie zou voor mijn eens willen kijken naar een overlijdesakte te
   Leeuwarden.
   >
   > Overleden te Leeuwarden op 30-11-1851 akte nr. 683
   >
   > Minze Reinders Stienstra. gehuwd
   >
   > Is hij misschien gehuwd met Aafke Harms en een zoon van
   >
   > Reinder Jans en Froukje Minses
   >
   > Bij voorbaat hartelijk dank
   >
   > Almere
   > Hessel de Vries
  • Show all 6 messages in this topic