Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

27679Stienstra

Expand Messages
 • h.vries66
  Aug 5, 2005
  • 0 Attachment
   Hallo allemaal,

   Wie zou voor mijn eens willen kijken naar een overlijdesakte te Leeuwarden.

   Overleden te Leeuwarden op 30-11-1851 akte nr. 683

   Minze Reinders Stienstra. gehuwd

   Is hij misschien gehuwd met Aafke Harms en een zoon van

   Reinder Jans en Froukje Minses

   Bij voorbaat hartelijk dank

   Almere
   Hessel de Vries   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic