Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

27598Re: [Friesland-genealogy] Re: Koop Mast en Akke de Vries (opzoekvraag)

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Aug 2, 2005
  • 0 Attachment
   Hallo Wiecher,

   Via internet kun je misschien nog iets vinden op www.friesarchiefnet.nl
   Het bev.reg. van Lemsterland geeft daar heel wat Jannen Mast. Als de
   vrouwen er ook in voorkomen dan kun je aan de hand van de archiefnummers
   zien of ze bijelkaar woonden en zo misschien koppelingen maken. De
   huwelijksaktes is natuurlijk handiger maar ja die hebben we niet
   thuis:-) dus soms lukt een reconstructie op deze manier tot je de aktes
   kunt inzien voor zekerheid. Zelf heb ik even geen tijd voor puzzelen en
   misschien heb je deze mogelijkheid al bekeken.

   Groet, Hinke Woudt-Westra.


   ponne39meppel schreef:

   > Ad, Nynke en Annemarth,
   >
   > Nynke had het al waarschijnlijk gemaakt en Annemarth heeft de
   > bewijzen geleverd: Akke en Aukje de Vries zijn dezelfde persoon en
   > haar echtgenoot heet Koop Harmens Mast. Koop is geboren op 12-02-
   > 1853 als zoon van Harmen Koops Mast en Geertje Jans van der Wal (x
   > Lemsterland, 13-05-1849, nr. 19))
   >
   > De Koop Mast die te Lemsterland op 22-05-1880 (nr.25)met Nanke
   > Klijnsma huwde, was een zoon van Jan Jans Mast en Tetje Teunis
   > Postema (niet Hofstra, zoals Nynke per abuis noteerde). Hij is
   > geboren te Lemsterland op 29-01-1855.
   >
   > Tetje was waarschijnlijk de tweede vrouw van Jan Jans Mast. Er is
   > namelijk eerder een Jan Jans Mast gehuwd te Lemsterland 11-01-1833
   > (nr. 1) met Finne Fokkes Klijnsma (* 1812), die in 1848 overleed.
   > een zoon van Jan Jans Mast en Finne Fokkes Klijnsma heette ook Jan
   > Jans Mast en huwde te Lemsterland op 15-05-1857 (nr.11) met Dieuwkje
   > Hanzes Kooiker.
   > Dan is er nog een Jan Jans Mast die op 31-07-1869 huwde met Afke
   > Alberts Hoogema(Hoogma, Hogema), een Jan Jans Mast die op 14-10-1880
   > trouwde met Tetje de Haan en een Jan Jans Mast die op 24-10-1890
   > Reinsjen van Heerde huwde.
   > Door al die Jan Jans Masten raak je wellicht net als ik de kluts
   > kwijt. Wil de echte Jan Jans Mast opstaan? M.a.w. wie zijn de ouders
   > van deze Jannen? Zijn er onder u die licht in de duisternis kunnen
   > brengen?
   >
   > Wiecher Ponne
  • Show all 27 messages in this topic