Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

27597Re: Koop Mast en Akke de Vries (opzoekvraag)

Expand Messages
 • ponne39meppel
  Aug 2, 2005
  • 0 Attachment
   Ad, Nynke en Annemarth,

   Nynke had het al waarschijnlijk gemaakt en Annemarth heeft de
   bewijzen geleverd: Akke en Aukje de Vries zijn dezelfde persoon en
   haar echtgenoot heet Koop Harmens Mast. Koop is geboren op 12-02-
   1853 als zoon van Harmen Koops Mast en Geertje Jans van der Wal (x
   Lemsterland, 13-05-1849, nr. 19))

   De Koop Mast die te Lemsterland op 22-05-1880 (nr.25)met Nanke
   Klijnsma huwde, was een zoon van Jan Jans Mast en Tetje Teunis
   Postema (niet Hofstra, zoals Nynke per abuis noteerde). Hij is
   geboren te Lemsterland op 29-01-1855.

   Tetje was waarschijnlijk de tweede vrouw van Jan Jans Mast. Er is
   namelijk eerder een Jan Jans Mast gehuwd te Lemsterland 11-01-1833
   (nr. 1) met Finne Fokkes Klijnsma (* 1812), die in 1848 overleed.
   een zoon van Jan Jans Mast en Finne Fokkes Klijnsma heette ook Jan
   Jans Mast en huwde te Lemsterland op 15-05-1857 (nr.11) met Dieuwkje
   Hanzes Kooiker.
   Dan is er nog een Jan Jans Mast die op 31-07-1869 huwde met Afke
   Alberts Hoogema(Hoogma, Hogema), een Jan Jans Mast die op 14-10-1880
   trouwde met Tetje de Haan en een Jan Jans Mast die op 24-10-1890
   Reinsjen van Heerde huwde.
   Door al die Jan Jans Masten raak je wellicht net als ik de kluts
   kwijt. Wil de echte Jan Jans Mast opstaan? M.a.w. wie zijn de ouders
   van deze Jannen? Zijn er onder u die licht in de duisternis kunnen
   brengen?

   Wiecher Ponne

   In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Annemarth Sterringa"
   <annemarthsterringa@z...> wrote:
   > Hallo Ad, vanmorgen even die aktes bekeken:
   >
   > Huwelijksakte Opsterland, 1876
   > Man: Koop Mast
   > Vrouw: Akke de Vries
   > Datum: 8 december 1876, akte nr. 103
   > Bruidegom 23 jaar geboren te Oldetrijne machinist wonende te
   > Gorredijk, zoon van Harmen Koops Mast, scheepstimmerman en Geertje
   > Jans van der Wal, echtelieden wonende te Tjalleberd.
   > Bruid 25 jaar geboren te Opeinde dienstbode wonende te
   Gorredijk,
   > dochter van Tjitze Harmens de Vries, overleden en Pietje Lieuwes
   > Wiebenga.
   >
   >
   > Geboorteakte Opsterland, 1878
   > Aangiftedatum 20 februari 1878, akte nr. 62
   > Geertje Mast, geboren 19 februari 1878
   > Dochter van Koop Mast en Aukje Tjitzes de Vries
   > Vader 25 jaar, machinist wonende te Gorredijk.
   >
   > Dat is dus dezelfde Koop Mast en dezelfde Akke/Aukje de Vries.
   >
   > Groetjes,
   >
   > Annemarth Sterringa
   > http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Ad Rienks"
   > <kwibus@z...> wrote:
   > > Beste lijstgenoten,
   > >
   > > Zou iemand mij kunnen helpen door wat op te zoeken over het
   > volgende echtpaar:
   > >
   > > Algemeen Toegangnr: 30-28
   > > Inventarisnr: 2030
   > > Gemeente: Opsterland
   > > Soort akte: Huwelijksakte
   > > Aktenummer: 103
   > > Datum: 08-12-1876
   > > Bruidegom Koop Mast
   > > Bruid Akke de Vries
   > >
   > > Zijn het ook deze ouders?
   > > Geboorteakte Opsterland, 1878
   > > Aangiftedatum 20 februari 1878, akte nr. 62
   > > Geertje Mast, geboren 19 februari 1878
   > > Dochter van Koop Mast en Aukje Tjitzes de Vries
   > >
   > > Er zijn zoveel mannen die Koop Mast heten; ik wil graag weten
   wie
   > zijn ouders waren.
   > > Bedankt,
   > > Ad Rienks
  • Show all 27 messages in this topic