Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

27503Doopboeken Friesland

Expand Messages
 • Tjerk Tigchelaar
  Jul 28, 2005
   De afgelopen dagen heb ik, als betrokken FAF/VAF medewerker, de
   berichten over de Friese doopboeken vanaf de zijlijn gevolgd. Waarom vanaf
   de zijlijn, wel omdat momenteel een planning wordt gemaakt om een project te
   starten dat als doel heeft de doopboeken van Friesland op Internet te
   publiceren. Het leek mij niet verstandig om, vooruitlopend op het ontstaan
   van deze planning, met wat "vage" gegevens naar buiten te komen. Gezien de
   berichten in de groep dan toch maar de stand van zaken zoals die nu is.

   Een aantal lezers zal zich afvragen wat het probleem is omdat
   ogenschijnlijk alle gegevens al digitaal beschikbaar zijn en zijn
   gepubliceerd in de gezinsklappers die op de studiezaal zijn te raadplegen.
   Dit is ten dele waar. De gegevens zijn beschikbaar in de volgende vormen:
   tabellen, tekstbestanden en getypte (nog echt op een schrijfmachine)
   gegevens.

   De tabellen zijn ingevoerd in Reflex, een database programma dat
   ongeveer met de Batavieren de Rijn is af komen zakken. Deze tabellen zullen
   in eerste instantie moeten worden omgezet in Excel waarna de structuur moet
   worden aangepast en uniform gemaakt om publicatie op Internet mogelijk te
   maken. Na deze structuuraanpassing zal een controleslag moeten worden
   uitgevoerd op deze tabellen. Is dit gebeurt dan moeten deze tabellen worden
   omgezet in Access en worden vergeleken met de namen Thesaurus.

   De tekstbestanden zijn ingevoerd in Wordstar, een
   tekstverwerkingsprogramma van eveneens belegen datum. Deze tekstbestanden
   moeten op de één of andere manier worden omgezet in Excel tabellen waarna
   het bovengeschetste verhaal weer van kracht wordt. Momenteel ben ik bezig om
   hier programmatuur voor te ontwikkelen. Na deze vertaalslag van tekst naar
   tabel zullen die tabellen echter eerst moeten worden gecontroleerd, dit om
   te kijken of alles wel netjes in de juiste kolom terecht is gekomen.

   Wat we met het getypte werk aanmoeten is nog punt van discussie. Je kunt
   het inscannen en vervolgens behandelen als tekstbestand en daarmee te werk
   gaan als boven geschetst. Hier zit echter weer een controleslag aan vast om
   te kijken of alles mooi is gescand. Je kunt er ook voor kiezen om het
   handmatig in te voeren in tabellen.

   Er is dus nog werk genoeg te verrichten. Zoals we er nu tegen aan kijken
   (en "we" zijn ondergetekende en Johan Steendam, werkzaam als vaste
   medewerker op Tresoar) zullen we ergens in oktober zover zijn dat we alles
   goed hebben voorbereid. Dan komt het moment om vrijwilligers op te sporen
   die behulpzaam willen zijn bij de diverse controles. Hoeveel vrijwilligers
   we hiervoor nodig hebben is op dit moment nog niet duidelijk. Veel
   vrijwilligers hebben is leuk maar ze moeten ook worden aangestuurd en ook
   dat kost tijd.

   Mochten er mensen zijn die de onweerstaanbare drang hebben om als
   vrijwilliger aan dit project mee te werken dan kan dat natuurlijk nu al wel
   kenbaar gemaakt worden. Stuur een mailtje naar ttigchelaar @ tresoar.nl
   (mijn kantooradres) of aan tjerk.tigchelaar @ planet.nl (mijn thuisadres),
   denk om de spaties in de adressen die er nog uit moeten. Ik zal voorlopig
   als "verzamelaar" optreden.

   Op het moment dat er voldoende duidelijkheid bestaat over een tijdpad
   zal ik dat uiteraard aan de potentiële vrijwilligers meedelen als in de
   groep vermelden.

   Met vriendelijke groet, namens de Stichting FAF

   Tjerk Tigchelaar,
   Veenendaal