Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2679Re: [Friesland-genealogy] Diverse namen.

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Nov 6, 2000
  • 0 Attachment
   Geachte J.

   Misschien interessant : Op 2 februari 1792 heeft een zekere mijnheer
   Coopmans een kaart van Sneek en Wymbritseradeel gemaakt als ondersteuning
   van een conventie over de gemeentegrenzen.
   Deze kaart hangt in de kaartenkamer van het Scheepvaartmuseum van Sneek.


   Mvg

   Menno van der Hauw

   "j.wagenaar"
   <jwag27@world To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   online.nl> cc:
   Subject: [Friesland-genealogy] Diverse namen.
   05-11-2000
   14:25
   Please
   respond to
   Friesland-gen
   ealogy


   Hallo allemaal,

   Wie heeft er net als mij de volgende familienamen in zijn bestand?
   Nieuwenhuis (Menaldumadeel)
   Postma (Franekeradeel/Wonseradeel)
   Lanting (Franekeradeel)
   Koopmans (Franekeradeel/Wijmbritseradeel)
   Kalmer (Workum)
   Damsma (Dantumadeel/Workum)
   Grei(j)danus (Franekeradeel)
   Ferwerda/Kemp (Achtkarspelen)
   Van der Bell
   Van de Woestijne
   Dijkstra (Workum/H.O.N./Wonseradeel)
   Leffertstra
   Van der Weij (Franekeradeel)

   Tevens bezit ik veel informatie van enkele (vroegere)families uit Tzum.

   Misschien kunnen wij elkaar van dienst zijn.

   Vriendelijke groeten,

   J. Wagenaar


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .
  • Show all 11 messages in this topic