Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

26700Re: [Friesland-genealogy] Koop Harmens Mast, een Don Juan in Friesland?

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Jun 3, 2005
   Hallo Wiecher,

   Is Koop niet gewoon een getuige of aangever van het kind? Kan een foute
   invoer zijn, een mailtje naar Tresoar hierover kan misschien al helpen.

   groet, Hinke Woudt-Westra.


   ponne39meppel schreef:

   > Lijstgenoten,
   >
   > Ik stuitte op een merkwaardige zaak.
   >
   > Koop Harmens Mast
   > * ca 1796, + Aengwirden, 11-02-1871 (74 jaar, ongehuwd)
   > zoon van Harmen Koops Mast en Trijntje Harmens Klaver
   >
   > Op 12-03-1856 komt in Aengwirden een levenloze zoon ter wereld van
   > Koop Harmens Mast en Willemina Berends Haverteep(en).
   > Willemina Berends Haverteep(en) was gehuwd met Johannes Stevens Hoogma
   > (Aengwirden, 19-08-1854 (nr. 21))en ze hadden in 1856 al een dochter
   > die geboren was op 22-05-1855. Later zouden nog vier kinderen volgen
   > (1857, 1858, 1860 en 1862).
   >
   > Op 20-06-1857 komt in Aengwirden een dochter ter wereld van Koop
   > Harmens Mast en Aaltje Noyon. Zij krijgt de naam Remelia Geertruida
   > Catharina Mast.
   > Aaltje Noyon (* Harlingen, 10-06-1819)was een dochter van de jurist
   > Tarquinius Johannes Noyon en Baudina Elisabeth Stinstra. Ze was te
   > Harlingen gehuwd op 27-04-1843 met Frederik Hessel van Beyma thoe
   > Kingma (1818-1899), advocaat te Heerenveen, secretaris, en in 1851
   > burgemeester van Aengwirden. Zij zouden zeven kinderen krijgen (1844,
   > 1845, 1847, 1849, 1852, 1855 en 1860).
   > Remelia Geertruida Catharina overlijdt op 27-04-1874 op 16-jarige
   > leeftijd en in haar overlijdensakte draagt ze inmiddels als achternaam
   > Van Beyma thoe Kingma.
   >
   > Was Koop Harmens Mast een soort Don Juan? Als ongetrouwde man verwekte
   > hij kinderen bij twee getrouwde vrouwen, van wie er zelfs een de vrouw
   > van de burgemeester van zijn grietenij (gemeente) was. Was zij een
   > tweede Lady Chatterley en Koop haar 'Lover'? Wat zou het beroep van
   > Koop zijn geweest, tuinman?
   >
   > Is hier eerder over geschreven? Als zoiets gebeurt in een
   > burgemeestersfamilie moet daar toch wel enige ophef over geweest zijn?
   > Wie wil de geboorteakte van de dochter van Koop en Aaltje eens
   > inkijken om te zien of daar nog aanvullende informatie in staat? Ook
   > de overlijdensaktes van de twee kinderen van Koop zouden nog iets
   > extra's kunnen opleveren.
   >
   > Wiecher Ponne
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
  • Show all 13 messages in this topic