Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

26697Koop Harmens Mast, een Don Juan in Friesland?

Expand Messages
 • ponne39meppel
  Jun 3, 2005
   Lijstgenoten,

   Ik stuitte op een merkwaardige zaak.

   Koop Harmens Mast
   * ca 1796, + Aengwirden, 11-02-1871 (74 jaar, ongehuwd)
   zoon van Harmen Koops Mast en Trijntje Harmens Klaver

   Op 12-03-1856 komt in Aengwirden een levenloze zoon ter wereld van
   Koop Harmens Mast en Willemina Berends Haverteep(en).
   Willemina Berends Haverteep(en) was gehuwd met Johannes Stevens Hoogma
   (Aengwirden, 19-08-1854 (nr. 21))en ze hadden in 1856 al een dochter
   die geboren was op 22-05-1855. Later zouden nog vier kinderen volgen
   (1857, 1858, 1860 en 1862).

   Op 20-06-1857 komt in Aengwirden een dochter ter wereld van Koop
   Harmens Mast en Aaltje Noyon. Zij krijgt de naam Remelia Geertruida
   Catharina Mast.
   Aaltje Noyon (* Harlingen, 10-06-1819)was een dochter van de jurist
   Tarquinius Johannes Noyon en Baudina Elisabeth Stinstra. Ze was te
   Harlingen gehuwd op 27-04-1843 met Frederik Hessel van Beyma thoe
   Kingma (1818-1899), advocaat te Heerenveen, secretaris, en in 1851
   burgemeester van Aengwirden. Zij zouden zeven kinderen krijgen (1844,
   1845, 1847, 1849, 1852, 1855 en 1860).
   Remelia Geertruida Catharina overlijdt op 27-04-1874 op 16-jarige
   leeftijd en in haar overlijdensakte draagt ze inmiddels als achternaam
   Van Beyma thoe Kingma.

   Was Koop Harmens Mast een soort Don Juan? Als ongetrouwde man verwekte
   hij kinderen bij twee getrouwde vrouwen, van wie er zelfs een de vrouw
   van de burgemeester van zijn grietenij (gemeente) was. Was zij een
   tweede Lady Chatterley en Koop haar 'Lover'? Wat zou het beroep van
   Koop zijn geweest, tuinman?

   Is hier eerder over geschreven? Als zoiets gebeurt in een
   burgemeestersfamilie moet daar toch wel enige ophef over geweest zijn?
   Wie wil de geboorteakte van de dochter van Koop en Aaltje eens
   inkijken om te zien of daar nog aanvullende informatie in staat? Ook
   de overlijdensaktes van de twee kinderen van Koop zouden nog iets
   extra's kunnen opleveren.

   Wiecher Ponne
  • Show all 13 messages in this topic