Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2656Re: [Friesland-genealogy] Sietse Piers Mulder & Aaltje Ages

Expand Messages
 • j. van der meulen
  Nov 3, 2000
   Onderwerp: Piers.

   Moi Bernarda en Sietse,

   Jullie mailwisseling gelezen en ik waag het volgende:
   Adam Teyes (overl te L' warden) huwt Tjetske Piers (woont te L'warden,
   overl. te Lemmer). Uit dit huwelijk Teye Adams, overlijdt te Buinen (DR) op
   02/06/1811. Hij huwt Maria Beukers (dochter van Doutje Cuperus), overl.
   sept. 1803 te Franeker. Uit dat huwelijk oa Johannes Henricus Beukers
   Groenendal, geb. te L'warden 24/01/1798. Wat hierna volgt is mij bekend. Wat
   ik jullie (en anderen...) vraag: kunnen jullie de ontbrekende data
   (geboorte, huwelijk, overl.) van Adam en daarna invullen?
   Zou prachtig zijn!!
   Groet, Jan van der Meulen.

   --- Original Message -----
   From: "Bernarda Kragten" <bkr@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Friday, November 03, 2000 1:45 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Sietse Piers Mulder & Aaltje Ages


   > Beste Hilbrand,
   >
   > Helaas kan ik je niet inlichten over waar en wanneer Sietse Piers en
   > Aaltje Ages zijn geboren en overleden, want dat weet ik niet. Hoewel
   > ik aanneem dat je alle mogelijke alternatieven hebt onderzocht, waag
   > ik het erop een paar suggesties te doen.
   >
   > Je schreef dat Sietse Piers op 5 november 1754 in Lemmer, Follega of
   > Eesterga geboren zou zijn. Als je daarmee het doopboek van de
   > Hervormde Gemeente Lemsterland (Lemmer, Follega en Eesterga) bedoelt,
   > waren zijn ouders (en later hijzelf) misschien ook lidmaat van die
   > kerk. In het Ryksargyf zijn de volgende boeken.
   >
   > nr. 494. Lidmatenboek, 1636-1719 en 1745-1850.
   > Index: DTB nr. 497d.
   >
   > nr. 494a. Register van vertrokken en overleden lidmaten, 1809-1850.
   > Index: DTB nr. 497d.
   >
   > Wellicht dat met name dat laatste boek enig soelaas kan bieden?
   >
   > Toen ik even bij familienamen 1811 keek, zag ik dat Griettje Piers en
   > Antje Piers in 1811 de naam Mulder aannamen (Lemmer, fol. 52 en 52v).
   > Dat zouden zusters van Sietse Piers (Mulder) kunnen zijn of anders
   > twee dochters van Sietse Piers en Aukjen Hillebrands Ferwerda met
   > verkeerde patroniemen. Weet je het beroep van Sietse Piers? Lemmer was
   > een belangrijke plaats voor de scheepvaart, zat hij in 1811 op zee en
   > keerde hij niet meer terug? Of was hij (zoon van een) molenaar of
   > molenmaker en namen zijn kinderen daarom de naam Mulder aan?
   >
   > De kans is wel groot dat Sietse Pieters voor 1811 overleden is, gezien
   > zijn vermoedelijke geboortejaar, maar ik meen dat er voor Lemmer geen
   > begraafboeken over die periode zijn, dus dat is pech. Wel zouden er
   > tussen 1806 en 1810 (civiel, Franse tijd) overlijdens in de gemeente
   > Lemsterland zijn geregistreerd, heb je daar al gezocht?
   >
   > En hoe is het afgelopen met het kind Pietje Sietses Mulder, dat op 1
   > februari 1797 "in de Lemmer" werd geboren (gedoopt?).
   > Als zij geen broertjes of zusjes meer kreeg, is haar moeder Aaltje
   > mogelijk overleden in het kraambed (Pietje in een weeshuis of bij
   > familie elders?) of later hertrouwd en van naam (en / of woonplaats)
   > veranderd, maar ook die opties zullen je niet zijn ontgaan...?
   >
   > Als ik weer eens naar het CBG in Den Haag ga, wil ik wel voor je
   > kijken of daar kopiën van die lidmatenboeken zijn en naar de
   > betreffende namen zoeken, als je er tenminste geen haast mee hebt.
   > En anders is er misschien wel iemand in deze nieuwsgroep die met enige
   > regelmaat in het Ryksargyf in Leeuwarden komt en daar voor jou een
   > blik in de lidmatenboeken wil werpen.
   >
   > Dat hoor ik dan nog wel.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Bernarda Kragten.
   > bkr@...
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: Hilbrand de Bruijn <hilbranddebruijn@...>
   > Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
   >
   > Datum: woensdag 1 november 2000 15:19
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Sietse Piers Mulder & Aaltje Ages
   >
   >
   > Herhaalde oproep !!
   > Al jaren zoek ik plaats en datum van geboorte en overlijden van Sietse
   > Piers
   > en van zijn tweede vrouw Aaltje Ages. De kinderen uit de beide
   > huwelijken
   > van Sietse Piers dragen de familienaam Mulder. De familie woonde in
   > (de)
   > Lemmer. Tot dusver heeft onderzoek via RAL, GenLias, de
   > NGV-contactdienst,
   > Gens Nostra en de nieuwsgroep soc.genealogy.benelux niets opgeleverd.
   > Wie kan me inlichten?
   >
   > Man: Sietse Piers(z)
   > Geboorte: 5 nov 1754 (niet zeker) - plaats: Lemmer-Follega-Eesterga
   > (niet
   > zeker)
   > Overlijden: voor okt 1811 ? - plaats: ?
   > ----------------------------------------
   > Eerste vrouw: Aukjen Hillebrands Ferwerda
   > Huwelijk: 14 jul 1782 - plaats: Lemmer
   > Overlijden: voor mrt 1796 - plaats: ?
   > ----------------------------------------
   > 1. M Kind: Pier Sietses (Mulder)
   > Geboorte: 3 mrt 1784 - plaats: Lemmer
   > Overlijden: 9 jun 1831 - plaats: Harlingen
   > Van beroep: scheepstimmermansknecht (1816)
   > Echtgenoot: Elisabeth H. Meijer
   > Huwelijk: 20 okt 1816 - plaats: Harlingen
   > 2. F Kind: Rijndertje Sietses Mulder
   > Geboorte: 1 sep 1786 - plaats: Lemmer
   > Overlijden: 29 nov 1837 - plaats: Harlingen
   > Van beroep: bolleloopster
   > Echtgenoot: Wijbe Wagenaar
   > Huwelijk: 2 jun 1814 - plaats: Harlingen
   > 3. F Kind: Antje Sietses
   > Geboorte: 10 okt 1789 - plaats: in de Lemmer
   > 4. F Kind: Griettje Sietses
   > Geboorte: 7 jun 1792 - plaats: in de Lemmer
   > 5. M Kind: Hil(le)brand Sietses Mulder
   > Geboorte: 28 okt 1794 - plaats: Lemmer
   > Overlijden: 12 mei 1814 - plaats: Lemmer
   > ----------------------------------------
   > Tweede vrouw: Aaltje Ages
   > Huwelijk: 20 mrt 1796 - plaats: Lemmer
   > Sietse Piersz. trouwt als weduwnaar met Aaltje Ages, j.d., beijden van
   > de
   > Lemmer.
   > ----------------------------------------
   > 1. F Kind: Pietje Sietses (Mulder)
   > Geboorte: 1 feb 1797 - plaats: in de Lemmer
   > ----------------------------------------
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Hilbrand de Bruijn
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   >
  • Show all 7 messages in this topic