Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2654Re: [Friesland-genealogy] Sietse Piers Mulder & Aaltje Ages

Expand Messages
 • Bernarda Kragten
  Nov 3, 2000
  • 0 Attachment
   Beste Hilbrand,

   Helaas kan ik je niet inlichten over waar en wanneer Sietse Piers en
   Aaltje Ages zijn geboren en overleden, want dat weet ik niet. Hoewel
   ik aanneem dat je alle mogelijke alternatieven hebt onderzocht, waag
   ik het erop een paar suggesties te doen.

   Je schreef dat Sietse Piers op 5 november 1754 in Lemmer, Follega of
   Eesterga geboren zou zijn. Als je daarmee het doopboek van de
   Hervormde Gemeente Lemsterland (Lemmer, Follega en Eesterga) bedoelt,
   waren zijn ouders (en later hijzelf) misschien ook lidmaat van die
   kerk. In het Ryksargyf zijn de volgende boeken.

   nr. 494. Lidmatenboek, 1636-1719 en 1745-1850.
   Index: DTB nr. 497d.

   nr. 494a. Register van vertrokken en overleden lidmaten, 1809-1850.
   Index: DTB nr. 497d.

   Wellicht dat met name dat laatste boek enig soelaas kan bieden?

   Toen ik even bij familienamen 1811 keek, zag ik dat Griettje Piers en
   Antje Piers in 1811 de naam Mulder aannamen (Lemmer, fol. 52 en 52v).
   Dat zouden zusters van Sietse Piers (Mulder) kunnen zijn of anders
   twee dochters van Sietse Piers en Aukjen Hillebrands Ferwerda met
   verkeerde patroniemen. Weet je het beroep van Sietse Piers? Lemmer was
   een belangrijke plaats voor de scheepvaart, zat hij in 1811 op zee en
   keerde hij niet meer terug? Of was hij (zoon van een) molenaar of
   molenmaker en namen zijn kinderen daarom de naam Mulder aan?

   De kans is wel groot dat Sietse Pieters voor 1811 overleden is, gezien
   zijn vermoedelijke geboortejaar, maar ik meen dat er voor Lemmer geen
   begraafboeken over die periode zijn, dus dat is pech. Wel zouden er
   tussen 1806 en 1810 (civiel, Franse tijd) overlijdens in de gemeente
   Lemsterland zijn geregistreerd, heb je daar al gezocht?

   En hoe is het afgelopen met het kind Pietje Sietses Mulder, dat op 1
   februari 1797 "in de Lemmer" werd geboren (gedoopt?).
   Als zij geen broertjes of zusjes meer kreeg, is haar moeder Aaltje
   mogelijk overleden in het kraambed (Pietje in een weeshuis of bij
   familie elders?) of later hertrouwd en van naam (en / of woonplaats)
   veranderd, maar ook die opties zullen je niet zijn ontgaan...?

   Als ik weer eens naar het CBG in Den Haag ga, wil ik wel voor je
   kijken of daar kopiën van die lidmatenboeken zijn en naar de
   betreffende namen zoeken, als je er tenminste geen haast mee hebt.
   En anders is er misschien wel iemand in deze nieuwsgroep die met enige
   regelmaat in het Ryksargyf in Leeuwarden komt en daar voor jou een
   blik in de lidmatenboeken wil werpen.

   Dat hoor ik dan nog wel.

   Met vriendelijke groet,
   Bernarda Kragten.
   bkr@...

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Hilbrand de Bruijn <hilbranddebruijn@...>
   Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>

   Datum: woensdag 1 november 2000 15:19
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Sietse Piers Mulder & Aaltje Ages


   Herhaalde oproep !!
   Al jaren zoek ik plaats en datum van geboorte en overlijden van Sietse
   Piers
   en van zijn tweede vrouw Aaltje Ages. De kinderen uit de beide
   huwelijken
   van Sietse Piers dragen de familienaam Mulder. De familie woonde in
   (de)
   Lemmer. Tot dusver heeft onderzoek via RAL, GenLias, de
   NGV-contactdienst,
   Gens Nostra en de nieuwsgroep soc.genealogy.benelux niets opgeleverd.
   Wie kan me inlichten?

   Man: Sietse Piers(z)
   Geboorte: 5 nov 1754 (niet zeker) - plaats: Lemmer-Follega-Eesterga
   (niet
   zeker)
   Overlijden: voor okt 1811 ? - plaats: ?
   ----------------------------------------
   Eerste vrouw: Aukjen Hillebrands Ferwerda
   Huwelijk: 14 jul 1782 - plaats: Lemmer
   Overlijden: voor mrt 1796 - plaats: ?
   ----------------------------------------
   1. M Kind: Pier Sietses (Mulder)
   Geboorte: 3 mrt 1784 - plaats: Lemmer
   Overlijden: 9 jun 1831 - plaats: Harlingen
   Van beroep: scheepstimmermansknecht (1816)
   Echtgenoot: Elisabeth H. Meijer
   Huwelijk: 20 okt 1816 - plaats: Harlingen
   2. F Kind: Rijndertje Sietses Mulder
   Geboorte: 1 sep 1786 - plaats: Lemmer
   Overlijden: 29 nov 1837 - plaats: Harlingen
   Van beroep: bolleloopster
   Echtgenoot: Wijbe Wagenaar
   Huwelijk: 2 jun 1814 - plaats: Harlingen
   3. F Kind: Antje Sietses
   Geboorte: 10 okt 1789 - plaats: in de Lemmer
   4. F Kind: Griettje Sietses
   Geboorte: 7 jun 1792 - plaats: in de Lemmer
   5. M Kind: Hil(le)brand Sietses Mulder
   Geboorte: 28 okt 1794 - plaats: Lemmer
   Overlijden: 12 mei 1814 - plaats: Lemmer
   ----------------------------------------
   Tweede vrouw: Aaltje Ages
   Huwelijk: 20 mrt 1796 - plaats: Lemmer
   Sietse Piersz. trouwt als weduwnaar met Aaltje Ages, j.d., beijden van
   de
   Lemmer.
   ----------------------------------------
   1. F Kind: Pietje Sietses (Mulder)
   Geboorte: 1 feb 1797 - plaats: in de Lemmer
   ----------------------------------------

   Met vriendelijke groet,
   Hilbrand de Bruijn
  • Show all 7 messages in this topic