Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2645Re: [Friesland-genealogy] Re:Poortinga

Expand Messages
 • M.Haijema
  Nov 1, 2000
  • 0 Attachment
   Naar mijn mening wel. Zij is de dochter die geboren werd op 12-12-1828.
   Marten

   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: Hessel de Vries <vrieshde@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Verzonden: dinsdag 31 oktober 2000 21:53
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re:Poortinga


   Hallo Marten.

   Je hebt gelijk wat wat Janke betreft zij is niet met Bauke gehuwd
   en een dochter van Tiete en ik had geen huwelijk van haar dus is
   dit weer een welkome aanvulling. Verder heb ik wat op internet zitten
   te grasduinen in het Rijksarchief te Leeuwarden en van haar 6
   kinderen er bij gevonden.Ook is er Antje Wytzes Meerstra gehuwd
   met Tiete Andries Boersma.
   Is deze Antje ook een dochter van Wytse Jarigs Meerstra en Janke Gaukes de
   Haan. ?
   Dit echtpaar heeft ook 7 Kinderen.   Met vr. gr hessel de Vries

   >Goeie Hessel,
   >Die Janke Annes die jij hebt moet dat niet Janke Tietes zijn als dochter
   van
   >Tiete. Mijn Janke Annes van der Veen is een dochter van Anne Jelles van der
   >Veen en Jantje Wytzes Meerstra, geboren op 12-8-1877 te Kollumerzwaag en
   >overleden op 12-2-1922 (in het kraambed) te Aduard. Zij is op 4-5-1904
   >getrouwd met Ype Renzes Poortinga, geboren op 19-10-1877 te Augsbuurt, als
   >zoon van Renze Gerbens Poortinga en Sijke Hendriks de Vries en overleden op
   >19-5-1965 te Burum. De broer van Ype, Hendrik trouwde met een zuster van
   >mijn grootmoeder. De heer Wildeboer van Stichting Oud Achtkarspelen heeft
   >over het gezin van deze Hendrik Poortinga geschreven als bewoners van de
   >oude koekjesfabriek in Buitenpost. Voor mij is een bijzonderheid dat mijn
   >moeder daar toen als 13-jarige gediend heeft; dus in het gezin van haar oom
   >en tante.
   >Marten Haijema
   >
   >----- Oorspronkelijk bericht -----
   >Van: Hessel de Vries <vrieshde@...>
   >Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   >Verzonden: zaterdag 28 oktober 2000 19:29
   >Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Some names
   >
   >
   >Hallo Marten,
   >
   >Ik heb wel een Janke Annes van der Veen, dochter van Tiete en Antje
   >Meerstra,
   >die met Bauke van der Meulen is gehuwd. Hierbij ben ik nog geen Poortinga
   >tegengekomen. Ik ben benieuwd zoals je al eerder schreef dat wij veel
   >voorouders
   >gemeen hebben hoe dit in elkaar zit en hoe Poortinga's hier in passen.
   >
   >Het boek van Annema door van de Meulen heb ik niet maar weet dat dit
   >bestaat
   >want alle gegevens over de Halbesma's die hier in worden vermeld zijn bijna
   >allemaal
   >afkomstig van mijn achterneef, ook een Halbesma die al jaren net zoals ik
   >hier mee bezig is
   >en gezamelijk bezig zijn om een stichting Halbesma op te stellen en t.z.t.
   >ook een boek uit te geven.
   >
   >
   >met vriendelike groeten Hessel de Vries.

   knip
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .
  • Show all 5 messages in this topic