Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

26321Re: [Friesland-genealogy] Matthijs Pieters / Amsterdamse veer

Expand Messages
 • Rein Wink
  May 5, 2005
   Ernst-Jan ik ben blij met de aanvullingen dat waren toch vastlopers voor mij, leuk he de lijn met tante Appie

   groetjes van Ons
   ----- Original Message -----
   From: Munnik, E.J.
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, May 05, 2005 12:02 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Matthijs Pieters / Amsterdamse veer


   Dag Rein,

   In de overlijdensakte van Matthijs Pieters staat dat hij bij leven commissaris was geweest van het Amsterdamse Veer te Harlingen, d.w.z. van de "veerdienst" tussen Amsterdam en Harlingen. Hoe de precieze taakomschrijving van zo'n commissaris luidde weet ik overigens (nog) niet.

   Hieronder vind je alles wat ik heb over het voorgeslacht van Wilhelmina Catharina Schmaltz. Her en der zul je wel wat aanvullingen vinden ten opzichte van de gegevens zoals die op je website staan, maar je zult ook snel genoeg zien dat dit een wat verwaarloost stukje van mijn kwartierstaat is...

   Groeten, ook aan je vrouw,

   Ernst-Jan


   Kwartierstaat van Wilhelmina Catharina Schmaltz

   I

   1. Wilhelmina Catharina Schmaltz, geb. Amsterdam 23 sept. 1897, overl. Amsterdam 12 aug. 1982, tr. Amsterdam 22 maart 1916 Bernardus Marinus Munnik, geb. Amsterdam 22 febr. 1896, overl. Amsterdam 19 dec. 1923.

   II

   2. Fredrik Carel Schmaltz, geb. Amsterdam 1 aug. 1864, werkman (1892, 1916), overl. Amsterdam 17 febr. 1932, tr. Amsterdam 16 maart 1892
   3. Wilhelmina Catharina Jansen, geb. Amsterdam 11 jan. 1862, werkster (1892), zonder beroep (1916), overl. Amsterdam 11 nov. 1943.

   III

   4. Fredrik Carel Schmaltz, geb. Amsterdam 2 jan. 1833, overl. Amsterdam 17 sept. 1869, tr. Amsterdam 28 jan. 1857
   5. Aleida Bennewits, geb. Amsterdam 13 mei 1832, overl. Amsterdam 7 febr. 1890.
   6. Lourens Jansen, geb. Amsterdam 14 juli 1825, sjouwer (1861), werkman (overl.), woont te Amsterdam in de Gooyersteeg nr. 317 (1861) en de Leidekkersteeg nr. 5 (overl.), overl. Amsterdam (Binnengasthuis) 7 april 1885, tr. Amsterdam 4 dec. 1861
   7. Maria Geertruij den Otter, geb. Amsterdam 26 dec. 1830, zonder beroep (1861, overl.), werkster (1892), woont te Amsterdam (1892, overl.) in de Gooyersteegs nr. 317 (1861), overl. Amsterdam 25 mei 1908.

   IV

   8. Johannes Conrardus Schmaltz, geb. Amsterdam 27 mei, ged. ald. (Westerkerk) 3 juni 1804 (get.: Frederic Schmaltz, Johanna Elisabet Propheet), kuipersknecht (1830), woont te Amsterdam op de Nieuwezijds Voorburgwal (1830), overl. Amsterdam 12 dec. 1857, tr. Amsterdam 26 mei 1830
   9. Aaltje Matthijssen, geb. Amsterdam 1, ged. ald. (Ev. Luthers) 4 juli 1802 (get.: Matthijs Pieters, Trijntje Ages), zonder beroep (1830), woont te Amsterdam aan de Kadijk (1830), overl. Amsterdam 1 sept. 1867.
   10. Gerrit Bennewits, geb. Amsterdam 3 febr. 1798, ged. Amsterdam (Hersteld Ev. Luthers, aan huis) 7 febr. 1798 (get.: Fredrik Keijzer, Dorothea Koors), schoenmaker (1820, overl.), woont te Amsterdam aan de Nieuwezijdsachterburgwal voorbij de Raamsteeg in de Houtzagersgang (1820) en in de Laurierstraat (overl.), overl. Amsterdam 30 mei 1860, tr. Amsterdam 25 okt. 1820
   11. Elisabeth Maria Ormeling, geb. Amsterdam 9, ged. ald. (Nieuwezijdskapel) 14 dec. 1794 (get.: de vader), zonder beroep (1820, overl.), woont te Amsterdam op de Prinsengracht bij de Loyersgracht (1820) en in de Bloemstraat (overl.), overl. Amsterdam 7 okt. 1869.
   12. Lourens Jansen, geb. Coevorden omstr. 1800, sjouwer (1825), zonder beroep (overl.), woont te Amsterdam in de Blindemansteeg (1825), overl. Amsterdam 11 jan. 1847, tr.
   13. Trijntje Schepeling, geb. 1793/1794.
   14. Baltus den Otter, geb. Amsterdam (Wittenburgergracht) 1, ged. ald. (Oosterkerk) 7 dec. 1794 (get.: Gerrit van Dooren, Johanna van Beek), sjouwer (1826, overl.), woont te Amsterdam (1826), overl. Amsterdam 3 okt. 1835, tr. Amsterdam 27 sept. 1826
   15. Maria Catharina Cuiertjes, geb. Amsterdam 12, ged. ald. (Ev. Luthers) 14 sept. 1798 (get.: Jan Hendrik van Leuwen, Neeltje Roelofs), schoonmaakster (1826), woont te Amsterdam (1826), overl. 1835-1861.

   V

   16. Conrardus (Coenrard) Schmaltz, geb. Brussel 1764/1765, woont te Amsterdam op de Raamgracht bij de Elandsgracht (1800), begr. Amsterdam (Karthuizer kerkhof) 11 april 1810, ondertr. Amsterdam 28 febr. 1800
   17. Johanna Wieting, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam (Ev. Luthers) 12 sept. 1768 (get.: Dirk Meijer, Magteltje Bolman), woont te Amsterdam op de Raamgracht bij de Elandsgracht (1800), overl. Amsterdam 2 okt. 1822; zij hertr. na 1810 Pieter Pieterse.
   18. Douwe Matthijssen, geb. Harlingen omstr. 1770 (doopsgezind), sjouwer (1830), woont te Amsterdam op de Haarlemmerdijk (1799) en op de Kadijk (1830), overl. na 1830, ondertr. Amsterdam 2 aug. 1799
   19. Sophia Jansen, ged. Amsterdam (Ev. Luthers) 6 jan. 1769 (get.: Jacob Boudeck, Sophia Rijs), woont te Amsterdam op de Haarlemmerdijk (1799), overl. na 1830.
   20. Johann Friedrich Ludwig Bennewitz, geb. [.......]ralenberg (Lippe) 1765/1766, woont te Amsterdam op molen De Vink (1794) en aan de Hoge Sluis in de steenmolen genaamd De Leeuw (overl.), overl. Amsterdam 1, begr. ald. (Heiligeweg en Leidsche Kerkhof) 6 april 1806, ondertr. Amsterdam 18 april 1794
   21. Annegje (An(ne)tje) Keijzer, geb. Vollenhoven 1765/1766, werkster (1820), buiten beroep (1820), woont te Amsterdam op de Prinsengracht (1794) en de Elandsgracht in de Stroogang nr. 10 (1820), overl. na 1820.
   22. Jan Ormeling, ged. Amsterdam (Westerkerk) 26 dec. 1762 (get.: Jan Gerrard Lambers, Barta Ormeling), waagdrager (overl.), woont te Amsterdam aan de Buytekant (1788), de Noordermarkt bij de Lindenstraat (1810) en op de Prinsengracht nr. 632 bij de Looiersstraat (overl.), overl. Amsterdam 19 april 1818, ondertr. 2e Amsterdam 4 mei 1810 Marian Moguiette (Moquette); ondertr. 1e Amsterdam 18 juli 1788
   23. Alida Johanna Tichelhof (Tiggelhof), ged. Hellendoorn 9 jan. 1757, woont te Amsterdam aan de Buytekant (1788), begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 18 maart 1808.
   28. Aart den Otter, geb. Opijnen 1738-1742, sjouwerman (overl.), woont te Amsterdam in de Oostenburger Voorstraat (overl.), overl. Amsterdam 17 sept. 1813, ondertr. 1e Amsterdam 29 juni 1764 Hermina Maria van Werkhoven; ondertr. 2e Amsterdam 1784
   29. Maria Wiers, geb. Amsterdam 1759/1760, schoonmaakster (1826), woont te Amsterdam (1826) op Oostenburg (1784), overl. Amsterdam 17 mei 1832.
   30. Jan Cuiertjes, sjouwer (1826), woont te Amsterdam (1826), overl. na 1826, tr.
   31. Maria Margretha Kok, woont te Amsterdam (1826), overl. na 1826.

   VI

   33. Lijn Marianne Schmaltz, overl. voor 1800.
   34. Harmen Wieting, geb. Vielstedt (Dld.) 1732/1733, overl. 1768-1830, ondertr. Amsterdam 1763
   35. Geertruij Bolman (Bollemans), ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 17 juni 1736 (get.: Hendrik Ellink, Marrytje Ellink), woont te Amsterdam in de Roosestraat (1763) en op de Raamgracht bij de Elandsgracht (1800), overl. 1800-1830.
   36. Matthijs Pieters, geb. 1743/1744, oud-commissaris van het Amsterdamse Veer (overl.), woont te Harlingen (1769, 1788, 1799, overl.), tr. 2e Harlingen 31 aug. 1788 Trijntje Ages, geb. Harlingen 1745, zonder beroep (overl.), woont te Harlingen (1788, overl.), overl. Harlingen 2 jan. 1823; tr. 2e Harlingen (Westerkerk) 6 aug. 1769
   37. Aaltje Douwes, overl. vóór 1788.
   38. Pieter Jansen, woont te Amsterdam op de Haarlemmerdijk (1799), overl. na 1799, tr. vóór 1769
   39. Anna Hartweg, overl. na 1797.
   44. Maurits Ormeling, geb. Almelo 1732/1733, woont te Amsterdam in de Anjeliersstraat (1759), overl. voor 1810, ondertr. Amsterdam 10 aug. 1759
   45. Elisabet van der Laat, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 17 okt. 1731 (get.: Elisabeth Bus), woont te Amsterdam in de Anjeliersstraat (1759), overl. 1788-1810.
   46. Hendrikus Tiggelhof, overl. vóór 1820, tr. vóór 1758
   47. Maria Pot, woont te Hellendoorn (1788), overl. 1788-1820.
   58. Jacobus Wiers, overl. na 1784.

   VII

   70. Johan Clamor Bolmann, ged. Borgholzhausen 8 juli 1707, woont te Amsterdam (1732), overl. vóór 1763, tr. Oudeschild (ondertr. Amsterdam 21 maart) ....... 1732.
   71. Anna Ellink, woont op Texel te Oudeschild (1732), overl. vóór 1763.
   74. Douwe Arjensz, overl. na 1769.
   90. Gerrit van der Laat, overl. na 1766, tr. vóór 1725
   91. Helena (Lena) Schellingerhout, overl. na 1774.

   VIII

   140. Johann Diederich Bolmann, overl. vóór 1732, tr.
   141. Anna Gerdrut [..........] Kulemeyer, overl. vóór 1732.
   142. Hendrik Ellink, woont op Texel te Oudeschild (1732), overl. na 1732.
   182. Cornelis Dirksz Schellingerhout, geb. Amsterdam 1675/1676, droogscheerder (1700), woont te Amsterdam in de Tuinstraat (1700), tr.
   183. Elisabeth Bus, ged. Amsterdam 10 juli 1674, overl. na 1731.

   IX

   366. Cornelis Bus, tr.
   367. Helena (Bus).   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   ------------------------------------------------------------------------------
   Yahoo! Groups Links

   a.. To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 14 messages in this topic