Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

25688Fw: Bla(a)uw

Expand Messages
 • van 't Zet
  Apr 1, 2005
  • 0 Attachment
   ----- Original Message -----
   From: "campegius" <ken.veldhuis@...>
   To: "van 't Zet" <vtzet@...>
   Sent: Friday, April 01, 2005 10:20 PM
   Subject: Bla(a)uw


   >
   > Beste medespeurders,
   >
   > Ik heb een voormoeder Hiltje Wybes/Wiebes Blaauw ovl 17 Maart 1867
   > (wed
   > Jan Andries Hollander, ovl 3 Dec 1855), in deze Group eerder
   > besproken. Dochter Sjoerdtje Jans Hollander huwde 1847 met Goitsen
   > Durks Zwanenburg, mijn betovergrootouders.
   > Het ging toen over de foutieve transcriptie van de naam als
   > 'Brouwer'.
   > Ik geloof dat het Godwin was die mij hierop attent maakte.
   >
   > Nu zag ik (11 juli 1999!!) van Yntze v d Honing de fraag naar
   > kwartieren van Oebele Jans en Hiltjen Tjeerds, gehuwd Lippenhuizen
   > 1749, als oudste hem bekende voorouders van de familie Blaauw.
   >
   > Zou Hiltje Wybes hierop kunnen inhaaken? Wie weet meer hierover?
   >
   > bij voorbaat bedankt,
   >
   > Keimpe Veldhuis
   >
   >
   >
   >
   >